خبرگزاری رسانه معلم

چالش‌های تعلیم و تربیت/ از الگوی قدیمی ساخت مدارس تا نمره محوری

خبرگزاری فارس ـ گروه تعلیم و تربیت: هر کشوری برای پیشرفت و توسعه نیازمند توجه به «آموزش» و «پرورش» است و به عبارت دیگر توجه به دستگاه تعلیم و تربیت تضمین کننده توسعه کشورهاست و هر کشوری که به این مهم عنایت ویژه داشته است، ثمره آن را در پیشرفت …

ادامه نوشته »

سرمایه اجتماعی دانشگاه فرهنگیان به تاراج می رود

در بیشتر کشورهای جهان، آموزش و پرورش مسئول رشد و شکوفایی آینده ی جامعه است و مهم ترین وجه تمایز میان کشور های جهان سوم، درحال توسعه و جهان اول را کیفیت نهادهای آموزشی میدانند. یکی از مهم ترین ارکان آموزش، نیروهای انسانی فعال در این عرصه هستند که عامل …

ادامه نوشته »