گزارش

نشریه زمزمه

یادداشت موضوعی

آخرین اخبار

سردرگمی شخصیت در کتب درسی

هنگامی که این داستان را برای دانش آموزانم خواندم و به پایان رسید، حالتی از تعجب و سردرگمی را در چهره آن ها مشاهده کردم که ناشی از متوجه نشدن داستان و عدم دریافت پیام از آن می شد…

راه اندازی خانه اولیاء در ۱۰ درصد از مدارس کشور

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران با بیان اینکه تعلیم و تربیت رسمی و مادام العمر بر عهده خانواده است، گفت:۲۵۰۰ روز اول زندگی از مهمترین و ارزشمندترین دوران زندگی هر فرد است چرا که شخصیت فرد در طول هفت سال اول زندگی او شکل می‌گیرد.

ساختارهای تشریفاتی مدارس؛ دانش‌آموزان از نادیده‌گرفتن حرف‌هایشان می‌گویند

شورای مدرسه و مجلس دانش‌آموزی ارکان مهمی برای بازی‌دادن دانش‌آموزان در تصمیمات نظام آموزش‌وپرورش هستند اما اعضای مجلس دانش‌آموزی از تشریفاتی بودن این ارکان‌ها و جدی نگرفتن دانش‌آموزان می‌گویند.

چند رسانه ای

محل تبلیغات شما

سفارش تبلیغات

محل تبلیغات

محل تبلیغات

محل تبلیغات

استان ها