بند «خرید خدمات آموزشی» بازی با الفاظ است نایب رئیس کمیسیون آموزش مجلس:

نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید حداقل 16 درصد از منابع عمومی کشور به آموزش و پرورش اختصاص یابد، گفت: مکلف شدن دولت برای پوشش سالانه 10 درصدی خرید خدمات آموزشی، بازی با الفاظ است.

چالش‌هایی که کار را برای تعلیم و تربیت سخت کرده است معاون امور مجلس رئیس‌جمهور:

معاون امور مجلس رئیس جمهور با بیان اینکه نگاه به آموزش‌ و پرورش نباید سیاسی باشد، گفت: گسترش فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی و اختلاف سن بین فرزندان و والدین، کار را برای تعلیم و تربیت سخت کرده است.

هیچ اردوی مختلطی در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی برگزار نشده نامه تمام تشکل‌های دانشجویی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی:

در نامه تمام تشکل‌های دانشجویی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی با تأکید بر اینکه هیچ اردویی به صورت مختلط در این دانشگاه برگزار نشده، آمده است: دانشجویان این دانشگاه که از خانواده‌های مؤمن، متدین و انقلابی بوده و از مراحل متعدد تعیین صلاحیت‌های عمومی و اختصاصی عبور کرده اند، خود را مقید به رعایت اصول شرعی، رفتار اسلامی و انقلابی می‌دانند.

برخوردهای سیاسی اجرای سند تحول را با دشواری روبرو کرده است اعلامیه جمعیت اسلامی فرهنگیان در پاسخ به مقاله روزنامه مردم سالاری:

جمعیت اسلامی فرهنگیان در پاسخ به مقاله روزنامه مردم سالاری« سند تحول بنیادی نظام آموزش و پرورش در بن بست هفت ساله» اعلامیه ای صادر کرد.