کارنامه سفر آقای روحانی

سفر چهارروزه آقای روحانی به نیویورک، پایان پذیرفت و اینک نتایج این سفر مورد بحث و گفتگو در محافل سیاسی است. بی تردید از جمله مهم ترین اهداف این سفر، انعکاس پیام ملت ایران در عرصه جهانی و تلاش برای شکستن فضای تحریم و فشار و کاهش مشکلات بوده است و آقای روحانی به عنوان رییس جمهور ملت انقلابی و مقاوم ایران، از یک طرف و ترامپ به عنوان نماد سردمداران ظلم و استکبار جهانی در طرف دیگر، بیش از تمامی مدعوین، مورد توجه افکار عمومی بودند.

چون به روحانی رای ندادم برای وزارت آموزش و پرورش به من پیشنهاد نداد وزیر اسبق آموزش و پرورش :

وزیر اسبق آموزش و پرورش با اشاره به عدم پیشنهاد به او از سوی حسن روحانی برای این وزارتخانه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم گفت: فکر می کنم یکی از دلایل این بود که من به ایشان رای نداده بودم.