شرایط شرکت در انتخابات نمایندگان معلمان در شورای عالی آموزش‌ و پرورش اعلام شد

مسئول ستاد راهبری انتخابات نمایندگان معلمان در شورای عالی آموزش‌ و پرورش به تشریح جزئیات این انتخابات پرداخت و گفت: پس از انجام انتخابات، صدور ابلاغ ۳ منتخب نهایی توسط رئیس‌جمهور انجام می‌شود.

درخواست از رئیس‌جمهور برای تصویب طرح نظام رتبه بندی معلمان در هیئت دولت با امضای طوماری صورت گرفت:

دانشجویان بسیجی دانشگاه فرهنگیان تهران با تهیه طوماری خطاب به رئیس جمهور خواستار تصویب طرح نظام رتبه بندی معلمان در هیئت دولت و ارائه آن همراه با پیش نویس بودجه سال 98 به مجلس شدند.

شیوه اجرای برنامه پایه دوازدهم در اختیار مدیریت مدارس است

سرپرست معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش درباره تقلیل ساعات آموزشی پایه دوازدهم، گفت: مدیریت مدرسه می‌تواند متناسب با شرایط مدرسه تصمیماتی را بگیرد ولی یقیناً باید چارچوب برنامه درسی مصوب، اجرایی شود.