تأثیر مثبت سوابق تحصیلی عملا بی‌تأثیری است سرپرست معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش:

سرپرست معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه تأثیر مثبت سوابق تحصیلی عملاً بی‌تأثیری آن است، گفت: چون مسئله‌ قانونی برای حذف کنکور داریم، نمی‌توانیم از حذف مطلق کنکور صحبت کنیم و قانون سنجش و پذیرش دانشجو هم قانون حذف کنکور نیست.

برگزاری روند اداری امتحانات نهایی دی ماه دانش‌آموزان به صورت الکترونیکی سرپرست معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش:

سرپرست معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش از برگزاری روند اداری امتحانات نهایی دی ماه دانش‌‌آموزان به صورت الکترونیکی خبر داد.

بررسی دستورالعمل اجرایی آموزش مهارت‌های زندگی در مدارس تیزهوشان رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان

رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش‌پژوهان جوان گفت: طرح پیشنهادی دستورالعمل اجرایی آموزش مهارت‌های زندگی در مدارس استعدادهای درخشان بررسی شد.