نام مرکز سنجش آموزش و پرورش تغییر می‌کند

رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش‌ و پرورش از تغییر نام این مرکز خبر داد و گفت: سامانه تصحیح الکترونیکی اوراق امتحانی به شکل آزمایشی فعال است و درصدد هستیم که این سامانه در امتحانات خرداد 98 به‌طور کامل در سطح کشور فعال شود.