علمی و فناوری

بنگاه‌های اقتصادی و آموزش‌های مهارتی پیوندی با هم ندارند

مدیرکل دفتر آموزش‌های کاردانش وزارت آموزش‌و پرورش گفت: اگر از سوی بازار کار به ما اعلام نیاز شود آماده تربیت نیرو هستیم اما باید با تعهد به‌کارگیری همراه باشد، خلأیی که داریم پیوند بین بنگاه‌های اقتصادی و آموزش مهارتی است.

ادامه نوشته »

تجهیز آزمایشگاه‌های ویژه برای مدارس کشور با مشارکت معاونت علمی

در نشست سرپرست وزارت آموزش‌ و پرورش با معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور، تجهیز و گسترش پژوهش‌سراها و آزمایشگاه‌های ویژه با مشارکت ۷۰ درصدی معاون علمی و فناوری ریاست ‌جمهوری و مشارکت ۳۰ درصدی وزارت آموزش‌ و پرورش مورد توافق قرار گرفت.

ادامه نوشته »