دو جریان موازی در سیر خلقت انسان

بسم الله الرحمن الرحیم

قال الله الحکیم

الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والدین کفروا اولیا ییهم الطاغوت یخرجونهم من النورالی الظلمات اولئیک اصحاب‌ النار هم فيها خالدون (بقره۲۵۷)


درسیر خلقت انسان ازابتدا تاکنون دوجریان موازی درذیل حضور انبیا واولیا ورسولان درپهنه گیتی حضورداشته است.جریان اول مسیر مؤمنان که از سوی خداوند ازظلمات وهم خارج وبسوی نور وکمال هدایت میشوند وجهان را بسمت تعالی وارزشهای انسانی سوق می‌دهند.

وجریان دوم، که با پلشتی وبی بندوباری سعی درسقوط خود وجامعه بسوی ظلمات وپلیدی ها هستند، اولیا آنان همانا طاغوت ها وشیاطین هستند. دربرخی آیات مشاهده می‌شود هرگاه طاغوتیان ازبرخی مرزها عبورکنند وفساد اخلاقی وظلم را از حد بگذرانند.

خشم الهی وعذاب خداوند برانان نازل می‌شود .حکایت ۲۲ بهمن ۵۷، عبور ظلم وفسادی است که موجب نصرت خداوندی درید باکفایت روح اللهی گردید.

اگر امام خمینی دردهه ۶۰پیشبینی فروپاشی نظام کمونیستی را نمودند، ورهبری معظم پیش‌بینی مرگ اسرائیل را در۲۰ سال آینده، وفروپاشی نظام فساد پرور وظالم غرب را که مبانی غیر انسانی و بشری مانند همجنس بازی را رسمیت داده وقانونی می‌کنند قطعا بزودی بایدمنتظر باشند ،که انچه برقوم لوط امده برانان خواهد آمد.که سنت‌های لایتغیر است.

در چهل و چهارمین سالگرد انقلاب اسلامی بسیاری ناخالصی‌ها که نتوانستند عظمت وروحانیت ووجهه الهی آنرا درک کنند از این قافله بريدند ودرعوض رویشهای جدیدی به این نهضت پیوستند.

برخی نیز توان تحمل بار مسولیت را نداشتند ويا کم گذاشته و یا با اختلاس بر مردم خود جفا کردند قطعا اینان مصداق والذین کفروا اولیایهم الطاغوت هستند، وچه بد معامله کردند با خون شهیدان!

ازخداوند کریم طلب عفو و توفیق خدمت بی منت برای همگان خواهانم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *