آمادگی سازمان فنی‌و حرفه‌ای برای مهارت آموزی به نیروی کار اعزامی به کرواسی

به گزارش خبرگزاری فارس، سلیمان پاک سرشت، رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور در نشست با انجمن کارفرمایی کرواسی گفت: با توجه به اولویت موضوع اشتغال در ایران، تعامل با کشور کرواسی در زمینه اعزام نیروی کار ماهر فرصت ارزشمندی است که سازمان آموزش فنی و حرفه ای با تمام ظرفیت خود پیگیری می کند.
معاون وزیر کار گفت: شکل‌گیری ارتباطات بین دو کشور ایران و کرواسی باعث خرسندی است و این امکان فراهم است که ضمن ایجاد اشتغال برای جوانان توانمند مان، نیروی کار مورد نیاز کرواسی و دیگر کشور های اروپایی را مطابق با نیازها و شرایط مطلوب آموزش دهیم.
وی گفت: با توجه به چابک بودن سازمان در ارائه آموزش‌های کوتاه مدت مهارتی مطابق با نیاز و استانداردها و شرایط کشور های اروپایی، زمینه برای اقدام موثر کاملا فراهم است.
رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور گفت: به چند شکل می توانیم به آموزش فنی و حرفه ای به عنوان حامی این پروژه نگاه کنیم.
وی با بیان اینکه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور دارای بانک اطلاعاتی از افرادی است که در رشته ها و مشاغل مختلف آموزش دیده اند، در انتخاب افراد مورد نیاز که دارای صلاحیت حرفه ای باشند، می توانیم از این بانک اطلاعاتی استفاده کنیم.
وی افزود: چنانچه شایستگی ها و توانمندی های مهارت آموختگان به شکلی نباشد که نیاز کارفرمایان را تأمین کند، سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور می تواند آموزش های تکمیلی را برای افراد انتخاب شده، برنامه ریزی کند.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در صورتی که برای رشته یا مشاغلی که مورد نیاز کارفرمایان کشور کرواسی است، هیچ گونه آموزشی در سازمان وجود نداشته باشد، آمادگی داریم با همکاری دستگاه متولی آموزش فنی و حرفه ای این کشور، استانداردهای آموزشی مورد نیاز کارفرمایان را طراحی و بر اساس این آنها، نیروی کار را آموزش دهد.
بر اساس این گزارش رئیس هیات اعزامی کرواسی در این جلسه گفت: نیروی کار در ایران از نظر ما دارای توانمندی و کیفیت بالایی است و پروژه تامین نیروی کار کرواسی توسط ایران فرصت خوبی برای کشور ماست.
هیئت کروات بعد از جلسه به منظور آشنایی با ظرفیت ها و سطح تکنولوژی آموزش های مهارتی این سازمان، برای بازدید از مرکز تربیت مربی و پژوهش های فنی و حرفه ای عازم کرج شد.
انتهای پیام/آ