ساختارهای تشریفاتی مدارس؛ دانش‌آموزان از نادیده‌گرفتن حرف‌هایشان می‌گویند

شورای مدرسه و مجلس دانش‌آموزی ارکان مهمی برای بازی‌دادن دانش‌آموزان در تصمیمات نظام آموزش‌وپرورش هستند اما اعضای مجلس دانش‌آموزی از تشریفاتی بودن این ارکان‌ها و جدی نگرفتن دانش‌آموزان می‌گویند.

پِرتی ۴۵ درصدی منابع در آموزش و پرورش

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به بهره‌وری منابع انسانی اظهار کرد: نرخ بهره وری با ساماندهی نیروی انسانی به ۵۵ درصد رسیده است و ما هنوز ۴۵ درصد پرت منابع داریم و از تبعاتش متاثر می‌شویم.

قول معاونت فرهنگی قوه قضاییه برای حل مشکلات “صبح رویش”

مجموعه مدارس صبح رویش که در حوزه تحصیل کودکان کار و کودکان در معرض آسیب فعالیت می‌کند با مجموعه مشکلات و بحران‌هایی دست و پنجه نرم می‌کند که یکی از آنها موانع حقوقی است، موانعی که معاون فرهنگی قوه قضاییه برای رفع آنها قول مساعدت داد.