راز ناپیدای جریان وابستگی در آموزش و پرورش (۱۵)

«پهلوی دوم – نفوذ مویرگی بهائیت»

شاه زمینه ی حضور بهائیان در ارکان رژیم را فراهم کرد. با به قدرت رسیدن هویدا به عنوان یک بهایی شناخته شده تعداد زیادی از اعضای کابینه ی وی از میان بهائیان متعصب انتخاب شدند.

یکی از میدان های نفوذ بهائیان، وزارتخانه راهبردی آموزش و پرورش بود.
فرخ رو پارسا وزیر این وزارتخانه از بهائیان متعصب و دین ستیز کابینه هویدا بود. او کوشید تا تعداد زیادی از هم مسلکان خود را به این وزارت خانه وارد کند.

ساواک در سندی درباره اعتراض معلمان پس از نصب یک بهایی به عنوان مدیر کل روابط عمومی وزارت خانه هشدار داده است.
در شماره بعد اصل سند را می آورم.

عزیزان:
بزرگی می گوید: «جامعه ای که به ضرورت آموزش و پرورشِ کلیه افراد خود در زمان و موقع مناسب پی نبرد، باید منتظر گرفتاری ها و ناروایی های عظیمی باشد».

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *