مروری بر منشور سخنان امام خامنه ای در رابطه با آموزش و پرورش

معلم هاي خودساخته طي چهل سال پس از پيروزي انقلاب اسلامي درسراسر کشور، عزيزترين موجود خلقت يعني هزاران انسان باصفا، خوب و پاکيزه را تربيت کردند و مقام معظم رهبري بااشاره به همين رسالت خطير معلمان درسال ۹۴ به مناسبت روزمعلم با اشاره به پيشينه کار معلمان کشور فرمود: معلم مي خواهد چه کار بکند؟ توليد يک نسلي با اين خصوصيات: دانا باشد، با ايمان باشد، داراي اميد باشد، داراي نشاط باشد، روشن بين باشد، کم هزينه و پرفا يده باشد، معلم نسلي اين جوري را مي خواهد تربيت کند واينها چيز کمي نيست. در روز آخرین دیدار رهبر انقلاب با معلمان که سال 98 بود، هم درجهت تبيين گام دوم انقلاب که پيش ازاين ابلاغ شده، و هم به مناسبت روز معلم و گرامي‌داشت مقام شامخ او، مطالب مهم وتعيين کننده اي را بيان نمودند که تيتر وار بدانها اشاره مي شود

.۱_باتجليل ازاستاد شهيد آيت الله مطهري فرمودند: شهيد مطهري عزيز به معناي واقعي يک معلم دلسوز بود که با فکر و بيان قوي، رسوخ انديشه هاي
عميق اسلامي را درذهن جوانان دنبال مي کرد وشهادت او دراين راه به منزله امضاي قطعي خداوند متعال بر کارنامه آن بزرگوار بود.

۲- نقش معلم وآموزش وپرورش يک نقش اساسي است براي اينکه مهمترين سرمايه براي يک ملت، سرمايه انساني است و کشور بدون سرمايه انساني مانند برخي کشورهاي پولداري است که ثروت آنها به صورت سفاهت آميزي دراختيار دست‌هاي خيانتکار به بشريت قرار مي گيرد.

۳_ اداي احترام ما به قشر شريف معلم هرسال درچنين ايامي به خاطر يک باورحقيقي و برخاسته ازنقش تمدن ساز معلمان است وهويت قوي، فرهنگ غني و فکر و انديشه صحيح از پايه هاي اصلي ساخت تمدن محسوب مي شود.

۴- سند ۲۰۳۰ که بخش مهم آن مربوط به آموزش وپرورش است و از طراحي هاي شبکه سلطه بين المللي است، برنامه کاري دشمن محسوب مي شود. برنامه دشمن دراين سند اين است که نظام آموزشي بايد جوري تنظيم شود که حيات، براساس مباني غربي به کودکان ونوجوانان آموزش داده شود. غربي ها براساس اين سند انتظار دارند معلمان متدين ما که علاقه مند به آينده کشور هستند درکلاس درس خود براي آنها سرباز تربيت کنند.

۵_ پس از هشدار ياد شده فرمودند: البته علي رغم ميل دشمن کارهاي بزرگي توسط معلمان و دستگاه آموزش و پرورش صورت گرفته و اين خدمات برکسي پوشيده نيست و نبايد آموزش وپرورش را دست کم گرفت، با اين حال با وضع مطلوب فاصله داريم وفرمودند: آموزش وپرورش بايد انسان‌هاي دانا، توانا، خردمند، پرهيزگار، پاکدامن، کارآمد، شجاع، هوشيار و اهل اقدام تربيت کند که اگر چنين شود همان آرزويي که بارها بيان کرده ام محقق خواهد شد وايران عزيز به جايگاهي مي رسد که تا پنج دهه، هرکسي درهرجاي جهان بخواهد ازمرزهاي جديد علم آگاه شود بايد زبان فارسي ياد بگيرد واين همان چيزي است که ايران سربلند و اساس ايجاد تمدن جديد آن را طلب مي کند.

۶_درمورد سند تحول اعلام کردند: اين سند بسيار خوب است و يک نوع ريل گذاري درکار آموزش وپرورش است ومي تواند اين بخش مهم از کشور را به سرمنزل مقصود برساند. اعلام اين سند لازم اما نا کافي است و بايد با جديت، تحقق سند تحول را پيگيري کرد که اين روحيه انقلابي مي خواهد.

۷_ با تاکيد بر پرهيز ازکارهاي نمايشي فرمودند: براي تحول درآموزش وپر ورش، بايد بدون ترس ومحافظه کاري به تشخيص وتصميم رسيد و اقدام لازم را نه نمايشي و تشريفاتي، بلکه واقعي و حقيقي انجام داد. البته تصميم واقدام انقلابي به معناي بي توجهي به نقد عالمانه نيست، چرا که استقبال از نقد عالمانه جزء روحيه انقلابي است

.۸_ سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي را بسيار مهم وقلب آموزش وپرورش دانستند و افزودند متون آموزشي که اين سازمان توليد مي کند، بايد منطبق با سند تحول باشد وضمن انتقاد از دوازده سال وقت درنظر گرفته شده براي تطبيق متون درسي با سند تحول فرمودند: بايد با سرعت و جديت و در زمان کوتاه، اين کار را انجام داد، چرا که امروزه هر ساعت در پيشر فت جامعه مهم است. ايشان گنجانده شدن مناسب وصحيح وظريف پيامها ومعارف انقلاب درهمه متون آموزشي و پرورشي را ضروري خواندند و خاطرنشان کردند: سازمان پژوهش و برنامه ريزي بايد از لحاظ انسان هاي دانا، آگاه، خوشفکر، متين و انقلابي، غني باشد .

۹_ ايشان افزايش بيشتر دانشجويان و ارتقاي کيفي دانشگاه هاي فرهنگيان و شهيد رجايي را يادآور شده و فرمودند : بايد در اين مراکز معلماني تربيت شوند که به معناي حقيقي کلمه تعليم دهنده دين و تقوا و انقلاب باشند .

۱۰_ مدارس استعدادهاي درخشان و نخبه پروري در کشور را مهم معرفي کرده و گفتند: جايگاه ايران در المپيادهاي جهاني بايد حفظ شود و تنزل رتبه هاي کشور در برخي المپياد ها از جمله رياضي، فيزيک، شيمي و رايانه بايد جبران شود.

۱۱_ با انتقاد از برخي برنامه ها در بعضي از مدارس به بهانه نشاط و سرزندگي دانش آموزان اعلام کردند: گاهي اوقات فشارهاي درسي در مدارس و آموزشگاه هايي که دنبال قبولي بيشتر در کنکور يا به دست آوردن رتبه هاي بالا هستند، جوان را پژمرده يا افسرده مي کند که بايد براي حل اين مسئله به ويژه شکل فعلي کنکور يا تغيير آن بررسي عميق به انجام رسيده و تدبير و اقدام لازم به کار گرفته شود .
۱۲_ معاونت پرورشي را از بخش هاي مهم آموزش و پرورش برشمردند و با ابراز خرسندي از اقدام هاي انجام شده در اين معاونت فرمودند: در ساختار نيروي انساني پر انگيزه و منابع مالي اين معاونت، نقص هايي وجود دارد که وزير محترم بايد براي رفع آن اقدام کند تا معاونت پرورشي به معناي حقيقي آن محقق شود.

۱۳_ در مورد معيشت معلمان نيز گفتند معلمان، محترم، شريف و آبرودار هستند و عزت نفس آنان در امر معيشت بايد محفوظ باشد و نبايد گذاشت عناصر سياسي يا بيگانگان از مسائل معيشتي معلمان سوء استفاده کنند .

۱۴_ در مورد مناطق سيل زده نيز فرمودند: بايد دولت با همت مردم و کمک هاي قابل تقدير خيرين مدرسه ساز اين مناطق را ساخته و مدارس آسيب ديده از سيل را تعمير نمايد. در اين رابطه آنچه که مهم است اين است که بچه هاي مردم و سرمايه هاي نظام نبايد از درس و تحصيل عقب بمانند.

۱۵_ايشان با بيان موفقيت هاي عملي کشور؛ معارضه دروغين علم و دين را باطل دانسته و اعلام کردند دستگاه هاي علمي و پژوهشي کشور از افتخارات نظام و کشور محسوب مي شوند، به طوري که فعاليت هزاران محقق، متفکر و دانشمند و اکثرا جوان و متدين، باعث سربلندي و هويت ديني و اسلامي کشور است و حرکت نشاط انگيز اينان بايد با قدرت ادامه يابد.

۱۶_ايشان با تاکيد بر اينکه مهارت آموزي نوجوانان و جوانان بايد از مدارس و دبيرستان ها پيگيري شود فرمودند: در وضع فعلي که جنگ اقتصادي و فرهنگي دشمن تشديد شده، همه بايد مراقب باشند به خاطر اختلاف سليقه هاي کوچک، مقابل هم قرار نگيرند و در مقابل دشمن، ضمن رعايت وحدت، به کارهاي اصولي و مهم کشور پايبند باشند. با دقت در فرمايشات ياد شده بايد گفت اين سخنان سنجيده، آينده نگرانه و تعيين کننده رهبري منشوري است براي گذار از وضع فعلي به وضعيت ايده آل ومطلوب و با توجه به زيربنا بودن آموزش وپرورش لازم است تمامي موارد شانزده گانه با نگاه ملي وبا اولويت در دستور کار مردم وهمه قواي نظام به ويژه وزارت آموزش وپرورش قرار بگيرد. حتم دارم تمامي دلسوزان نظام و انقلاب به ويژه نخبگان مي دانند که شرط مهم پيشرفت کشور و نگاه تمدن ساز مورد نظر رهبري در گرو توجه جدي وهمه جانبه به آموزش و پرورش است وغفلت ازآن خسارت‌هاي جبران ناپذيري را براي مردم وکشور در پي خواهد داشت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *