اقتصادی و معیشت معلم

اجرا نشدن مصوبات مجلس برای هزینه‌های جاری مدارس

مدیر آموزش و پرورش منطقه 17 تهران گفت: در حال حاضر 44 مدرسه این منطقه دونوبته هستند و هرسال به این تعداد افزوده می‌شود. همچنین مصوبه‌های مجلس در خصوص کمک به مدارس به دلیل مشکلات حق انشعاب و هزینه‌های جاری اجرایی نشد.

ادامه نوشته »

تحصیل ۱۱درصد دانش‌آموزان در مدارس پولی

به گزارش گروه آموزش و پرورش خبرگزاری رسانه معلم، زبان آمار، اعداد و ارقام همواره بهترین نوع بیان برای همه‌فهم واقع شدن یك موضوع بوده است. حال می‌خواهد یك گزاره سخت اقتصادی و بانكی باشد یا بررسی وقوع عدالت آموزشی در كشور. با نگاهی به اعلام اسامی منتخبان كنكور، همان‌هایی كه …

ادامه نوشته »