در گفتگو با حسین هراتی مطرح شد : مدرسه زمینه ساز همه موفقیت ها است

در خصوص فعالیت امور تربیتی حرف وحدیث های زیادی مطرح است .وصاحبان نظرات این عرصه به بیان نقطه نظرات ودیدگاههای مخالف وموافق خود در رسانه ها می پردازند .خبرنگا رخبرگزاری رسانه معلم نیز برای تنویر افکار عمومی گفتگو یی با حسین هراتی معاون پرورشی اسبق وزارت اموزش وپرورش وپیشکسوت عرصه تعلیم وتربیت داد ودیدگاه وی را در این خصوص جویا شد آنچه در پی می آید حرف های وی در ارتباط با معاونت پرورشی است .

وی ابتدا گفت : مقام معظم رهبری در مراسم گرامی داشت روز معلم امسال در جمع فرهنگیان نکته ای را مطرح کردند که من سخنان خود را با این جمله آغاز می کنم ایشان فرمودند باید دنبال کنند تا معاونت پرورشی به معنای حقیقی ان محقق شود .به نظر من برای انکه بیشتر با فضای این معاونت آشنا شویم لازم است نگاهی به سه دوره فعالیت معاونت پرورشی داشته باشیم . به منظور تحقق وارتقای معاونت پرورشی به جایگاه شایسته وبلند ان در وزارت آموزش وپرورش لازم است در ابتدانگاهی هر چند کوتاه به سه دوره گذشته معاونت پرورشی تا هم اکنون داشته باشیم .

الف)دوره کوتاه مدت بعد از پیروزی انقلاب نهاد امور تربیتی به وسیله شهیدان گرانقدر رجایی وباهنر پایه گذاری وتاسیس شدودر این دوره اولیه سه هدف را دنبال می کردند :طاغوت زدایی از مدارس مقابله با گروهک های ضد انقلاب وپاسداری گسترش وتعمیق ارزش های انقلاب اسلامی در مدارس کشور .

ب)دوره میان مدت این مرحله که بیشتر در دوران حساس دفاع مقدس بود ضمن پاسداری وگسترش ارزش های انقلاب اسلامی ونظام جمهوری اسلامی ایران حمایت وپشتیبانی از دفاع مقدس را با دو رویکرد پیگیری می نمودند .حضور داوطلبانه ومشتاقانه دانش آموزان مستعد ومناسب در جبهه های حق علیه باطل که بنا به گفته یکی از مسئولان وقت دفاع مقدس حدود هشتاد درصد بسیجیان خطوط مقدم جبهه را دانش آموزان مدارس تشکیل می دادند ودر این راستا ومسیر پر افتخار بیش از سی هزار شهید تقدیم انقلاب اسلامی نمودند ومضافا رویکر دیگر کمک ها مساعدت ها وپشتیبانی های مادی ومعنوی پشت جبهه از دفاع مقدس بود .

ج)دوره بلند مدت بعد از پایان جنگ تحمیلی ودفاع مقدس وهمزمان با تشدید وگسترش تهاجم فرهنگی استکبار جهانی معاونت پرورشی رویکر د فعال تر وعمیق تری به معنای اصیل وحقیقی پرورش دانش آموزان پیدا کرد که به طور خلاصه در سه گام سامان دهی شد :

گام اول : شناسایی استعدادها وتوانمندی های دانش آموزان گام دوم : پرورش استعدادها وبالندگی توانمندی ها در یک طیف نسبتا وسیع ومتنوع برنامه ها وگام سوم : که گام تعالی بود هدایت همه این استعدادها وقابلیت ها به سوی خدا وارزش های الهی وانقلابی علی رغم گذشت سال ها هنوز کامل ترین وبهترین تعریف واژه ای که از پرورش (تربیت )در دنیا شده است همین معنای مورد اشاره است ودر کشور های پیشرفته دنیا وزارت آموزش وپرورش را استخراج کنند توصیف می نمایند ودر دین مبین اسلام ودر ایه ای از قران کریم آمده است قد خلقکم اطو ارا شما را با استعداد های گوناگون آفریدیم ودر روایات عنوان الناس معادن کالمعاد ن الذهب والفضه مردم را به معادن طلا ونقره تشبه کرده است .یعنی شناسایی استخراج وبهره برداری بهینه ومطلوب واین نکته نیز قابل تذکر است ویاد اوری است که در بین انسان ها اصولا انسان بدون استعدا د نداریم واگر غیر از این شود بدون تردید ضعف وناتوانی ماست که قدرت شناخت لازم را نداشته ایم معروف است که در مدرسه ای معلم به تصور خودش گرفتار یک دانش آموز بی استعداد بی علاقه وتنبل شد واز شدت بیچارگی ناگزیر شد پدر ش را به مدرسه فرا بخواند وبا بی توجهی در حضور پدر از ضعف ها ناتوانی ها ومشکلات دانش آموز شروع به گفتگو نمود مذاکرات قدری طولانی شد وبعد از اتمام آن متوجه شد که در این فرصت دانش آموزدر دنیای خودش مشغول نقاشی بوده است ویک نقاشی زیبا وجذاب کشیده است لذا بلافاصله رو به پدر کرد وضمن عذر خواهی اظهار داشت : من در مورد فرزند شما دچار اشتباه بودم هم اکنون فهمیدم که او دارای استعداد بالایی در رشته نقاشی است .بنابرا ین بروید ودر یکی از مدارس که رشته تخصصی اش نقاشی است ثبت نام کنید . وبعد ها آن دانش آموز جزو یکی از نقاشان بزرگ ونامی کشورش شد .

مسئله مهم وکلیدی که وجود دارد این است که وزارت آموزش وپرروش برای تحقق فرایند ی موضوع اساسی ومهم پرورشی با سه چالش کلان روبروست نخست عدم هم فکری همکاری وهماهنگی در درون مدرسه وبین عوامل مستقیم وغیر مستقیم پرورش دانش آموزان یعنی مدیر معلم ومربی که به ندرت وسختی رویدا د هماهنگی وهمسویی بین آنها را پدید می آید وموارد ی مشاهد ه شده است که بر اساس الگو های ذهنی خود شیوه های متفاوت وحتی متضادی را طی کرده اند . (لازم به توضیح است که در گذشته طرح تامین فعالیت های تربیتی را به همین منظور در دستور کار داشته ایم ولی به عللی نامعلوم متوقف مانده است )

دومین چالش کلان که بیرونی وفراگیر است عدم همفکری همکاری وهماهنگی در بین عوامل موثر ونقش آفرین تربیتی وپرورش دانش آموزان نظیر صدا وسیما دستگاههای فرهنگی وفرهنگ ساز نهاد ها وارگان های ذیربط ومسئول می باشد ومتاسفانه شورای عالی انقلاب فرهنگی وکمیسیون های مربوط وبه ویژه تعلیم وتربیت نتوانسته اند در چهل ساله اول انقلاب اسلامی گام شایسته وموثری بردارند وداستان تلخ این الگو های متعدد وحتی بعضا متضاد ادامه دارد وچالش سوم عدم توانمندی انگیزه کار آمدی وروز آمدی برخی دست اندر کاران حوزه معاونت پرورشی است که با نگاه ورویکر د وزرای آموزش وپرورش دچار تلاطم وموج آفرینی های ناخواسته می گردند . ویکی از وزیران اسبق وزارت آموزش وپرورش چون نتوانست ویا باور نداشت که مسئله را حل کند اساسا صورت مسئله را پاک کرد ودست به حذف تاسف بار وناصواب معاونت پرورشی زد ومدتی همه را سر گردان وکلافه کرد .

خلاصه ونتیجه کار چالش های محوری یاد شده در مدارس کشور این می شود که خروجی وداده اصلی ومستقیم وزارت آموزش وپرورش می شود : نمره کلاس بالاتر معدل بالای آموزشی وعبور – به اصطلاح – فاتحانه از دیورا بلند وسد صعب العبور کنکور دانشگاهها وخروجی فرعی غیر مستقیم وحاشیه ای می شود امور تربیتی ؟

واین درست نقطه مقابل دیدگاه معمار وبنیانگذار انقلاب اسلامی امام خمینی (ره)است که می فرمود ند : مهم این است که مدارس ما مدارس تربیت کن شوند .

از این رو برای تحقق همه جانبه معاونت پرورشی مبتی بر راهبرد های حکیمانه وراهگشای مقام معظم رهبری ضرورت دارد که این نهاد برخاسته از متن انقلاب اسلامی تبدیل به یک قرار گاه فرهنگی ودر راس وزارت آموزش وپرورش قرار گیرد وبا تشکیل 6 کار گروه انقلابی وجهادی در عرصه های زیر به تلاش گسترده وخستگی نا پذیر پرداخته شود .

1-گزینش : ( جذب داوطلبان متعهد وانقلابی با انگیزه دارای رغبت درونی استعداد شایسته وشخصیت مناسب الگو دهی برای دانش آموزان )

2-آموزش وتربیت محور : ( بازنگری در دوره های آموزشی گذشته وباز آفرینی بر اساس مدیریت فرهنگی ونیاز روز مهارت آموزی جریان شناسی مخاطب شناسی پژوهشگری سواد رسانه ای وکار آمدی واندیشه ورزی )

3-بکارگیری واستخدام :(با رسالت وشوق ومربی گری ونه شغل مربی گری صلاحیت های لازم انگیزه توانمندی وروحیه جهادی وتعهد ات لازم )

4-آموزش های هدفمند ومستمر ضمن خدمت :(توجه به مسایل وپدیده های فرهنگی واجتماعی روز مهارت افزایی آسیب شناسی آینده پژوهی ومهندسی فرهنگی و….)

5-نظارت وارزشیابی :(برنامه ها فعالیت ها ابتکارات مئسولان وکارگزاران رده های مدیریتی بالا همکاری وهماهنگی وپشتیبانی کنندگان اثر بخشی وپاسخگویی )

6-همفکری همکاری وهماهنگی اجتماعی :(رسانه ملی فضاهای مجازی شورا ها ی عالی فرهنگی وتربیتی دستگاه های فرهنگی نهاد های انقلابی ارگان های دولتی وتشکل های مردمی )

در پایان این حقیت سترگ را باید هماره مد نظر داشت که هر گونه اندیشه طرح وبرنامه در صورتی موفق خواهد بود که از مدرسه با موفقیت بگذرد وگرنه در حد صفر باقی خواهد ماند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *