رسانه معلم

راز ناپیدای جریان وابستگی در آموزش و پرورش( ۲۱)

هدف نهایی: «راز ناپیدای جریان وابستگی در آموزش و پرورش»هدف کلان: «بررسی آموزش و پرورش در دوران پهلوی دوم»هدف خرد: «مهد های کودک» رضا قلدر به خاطر هیکل بزرگش پهلوی نام گرفت و با نقش انگلیس از اصطبل داری به کاخ نشینی پرواز کرد.وقتی انگلیسی ها او را به جزیره …

ادامه نوشته »

راز ناپیدای جریان وابستگی در آموزش و پرورش (۲٠)

«پهلوی دوم- زن» درباره آموزش و پرورش در دوران پهلوی دوم به طور گذرا در مورد، نفوذ مویرگی بهائیت، سازمان پیشاهنگی، غربزدگی و برهنگی اشاره کردیم. در این شماره به برخورد آن دوره به مسئله زن از طریق آموزش و پرورش و کلا آموزش می پردازم. پهلوی ها آموزش و …

ادامه نوشته »

راز ناپیدای جریان وابستگی در آموزش و پرورش (۱۹)

«پهلوی دوم – برهنگی» عیب بزرگ دیگری که در آموزش و پرورش پهلوی دوم وجود داشت جنبه های اعتقادی و ایمانی آن است. آن کسانی که آموزش و پرورش جدید را وارد کشور کردند نیتشان نه تنها متدین کردن مردم و جوانان نبود بلکه دور کردن مردم از عقاید دینی …

ادامه نوشته »

چهل و چهارمین جلسه از ششمین دوره شورای مرکزی کانون تربیت اسلامی

آهم مطالب چهل و چهارمین جلسه از ششمین دوره شورای مرکزی کانون تربیت اسلامی دوشنبه مورخه۱۴۰۱/۱۲/۲۲ عبارتند از :  ان‌شاءالله در سال آینده شاهد سربلندی اسلام و مسلمین و شکوفایی نظام دینی باشیم . و سرنگونی رژیم صهیونسیتی را داشته باشیم.  در مسمومیت دانش آموزان برنامه دشمنان نظام ، کشور …

ادامه نوشته »

راز ناپیدای جریان وابستگی در آموزش و پرورش (۱۷)

«پهلوی دوم – پیش آهنگی» سازمان دیگری که در دوره پهلوی دوم در آموزش و پرورش ایجاد و باعث نفوذ بیگانه شد «سازمان پیش آهنگی» است. ابتدا رئیس این سازمان رابرت بادن پاول انگلیسی بود.سپس فردی امریکایی به نام توماس گیبسن رئیس این سازمان شد.بعد از آن خود محمدرضا پهلوی …

ادامه نوشته »

راز ناپیدای جریان وابستگی در آموزش و پرورش (۱۶)

«پهلوی دوم – نفوذ مویرگی بهائیت» سند ساواک ” از ۲۰ ه تاریخ ۵۳/۱۰/۲۴ به ۳۲۴ شماره ۵۳۱۸۴/۲۰ ه ۱۵ موضوع: آموزش و پرورشانتصاب امین اله فروغی به سمت مدیر کل روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش موجب تعجب فرهنگیان شده و لطمه ی بزرگی به موقعیت دکتر شریفی وارد …

ادامه نوشته »

راز ناپیدای جریان وابستگی در آموزش و پرورش (۱۵)

«پهلوی دوم – نفوذ مویرگی بهائیت» شاه زمینه ی حضور بهائیان در ارکان رژیم را فراهم کرد. با به قدرت رسیدن هویدا به عنوان یک بهایی شناخته شده تعداد زیادی از اعضای کابینه ی وی از میان بهائیان متعصب انتخاب شدند. یکی از میدان های نفوذ بهائیان، وزارتخانه راهبردی آموزش …

ادامه نوشته »

راز ناپیدای جریان وابستگی در آموزش و پرورش (۱۴)

«پهلوی دوم» در بررسی مسائل آموزش و پرورش و جریانات وابسته به آن در دوران پهلوی دوم دو مرحله را جدا از هم اما با یک روش بررسی می کنیم:دوره اول از سال ۱۳۲۰ تا کودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲دوره دوم از ۱۳۳۲ تا فروپاشی سلسله پهلوی پس از اشغال …

ادامه نوشته »