نامه دکتر احمدی به وزیر آموزش و پرورش در خصوص سند تحول بنیادین

بسمه تعالی

برادرارجمند جناب آقای دکتر یوسف نوری

وزیر محترم اموزش وپرورش

با سلام وتحیت

 طلوع دولت انقلابی جناب آقای دکتر رئیسی برای آحاد جامعه بویژه فرهنگیان نوید بخش توجه به مهمترین زیر ساخت تعالی همه جانبه کشوریعنی ارتقاء سرمایه انسانی شایسته در کشوربوده و دلسوزان این مهم یعنی شکوفایی  وکمال وظرفیت هااستعدادهای دانش آموزان را از مسیر گفتمان سازی ،استقرار واجرا سند تحول بنیادین به عنوان یک آرمان برای خود تصور وترسیم می کردند.

حضرتعالی به این موضوع واقف هستیدکه سند تحول گاه در درازنای پر پیچ وخم تحولات دولتمردان وگاه در عدم فهم مشترک از مفاهیم بلند سند و البته عدم اختصاص بودجه ای درخوروامکانات والبته گاهی به علت عدم اعتقاد به آن وبا فروکاستن مفاهیم متعالی وبرجسته آن وبا اقداماتی غیر تحولی وتوام با روزمرگی همچنان در حد اقل اجرا در مدرسه باقی مانده ودر این زمینه رهبر معظم انقلاب به طورمکررومداوم شکوه وگلایه خودرا ابراز فرموده اند. مسئله سند تحول مسئله دلشاد کننده ای واقعا نیست ،بیش از ده سال پیش این سند تنظیم شده، وزرای محترمی هم که آمدند….هر کدام یک کارهایی کرده اند، لکن آنچه واقعیت دارد این است که به این سند عمل نشده .

1401/02/21

     درایت حضرتعالی در تشکیل قرار گاهی برای اجرا واقداماتی از قبیل  برنامه های رهیاران سند وتهیه الگویی برای اجرایی سازی سند وهمچنین تشکیل جلساتی برای نقد وواکاوی این الگو از منظر صاحبنظران ودریافت پیشنهادات  آنان، گام مهمی در پیاده سازی این سند محسوب گردیده ومایه امید واری است.

    اما از مقام دلسوزی وخیرخواهی باید خدمت شما  یاد آور شویم، که تا کنون تحولی  عملادر صحنه مدرسه به وقوع نپیوسته واز چشم انداز برنامه های ارائه شده تحول ودگرگونی خاصی نیز تا مدتها در مدرسه  اتفاق نخواهدافتادواین موضوع انتظار تحول را از یازده سال نیز خواهد گذراند.مضافا بر اینکه  دیگر بازیگران عرصه تحول ، که سند برای آنان سهم ونقش تعیین کرده است(مجلس شورای اسلامی در زمینه تخصیص بودجه وقانونگذاری،صدا وسیما در زمینه گفتمان سازی وفرهنگ آفرینی، شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینه ارزیابی ونظارت راهبردی)ورود قابل توجه وامید بخشی نداشته اند.همچنین امید وانتظار دلسوزان نظام در زمینه ورود نیروهای تحول آفرین وانقلابی در زمینه مجریان سندبر آورده نشده است ومستحضرید که عموما تحول مردان تحول خواه می طلبد. مقام معظم رهبری در زمینه وجود روحیه انقلابی فرموده اند: برای تحول در آموزش وپرورش روحیه انقلابی لازم است، روحیه انقلابی یعنی ترس نداشته باشد ، ملاحظه کاری نداشته باشد، وقتی تشخیص دادید عمل کنید، اقدام کنید، پیش بروید.

1398/02/11

در این زمینه تغییرمسئولین شورای عالی آموزش وپرورش که نقشی اساسی در زمینه اجرای سند به عهده دارند، از مطالبات اساسی نیروهای دلسوزی است که نگران عدم اجرای سند در این مدت طولانی بوده اند . پی گیری مجدانه وانقلابی واقدامات عاجل  شما ،بدون اینکه زمان بیش از این ازدست برودموجبات تحول در مدارس وامید بخشی به علاقه مندان نظام اسلامی وانقلاب خواهد بود.

کانون تربیت اسلامی موفقیت شما راکه موفقیت نظام اسلامی است را از خداوند مسئلت نموده ودر این مسیرآماده هرنوع کمک ومساعدت می باشد.   

با تشکر وامتنان

حسین احمدی  

مسئول واحد پژوهش کانون تربیت اسلامی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *