بایگانی برچسب: ستاد هماهنگی و پشتیبانی بسیج دانش آموزی

آموزش و پرورش زمینه ساز ایجاد تمدن نوین اسلامی است

وزیر آموزش و پرورش در همایش ستاد ملی هماهنگی و پشتیبانی بسیج دانش آموزی:آموزش و پرورش زمینه ساز ایجاد تمدن نوین اسلامی استوزیر آموزش و پرورش گفت: مهم ترین ماموریت دولت مردمی هم، آموزش و پرورش است و این نگاه رئیس جمهورمحترم است. ماموریتی که تربیت نسل و انتقال آموزه‌های …

ادامه نوشته »