خبرگزاری رسانه معلم

قول معاونت فرهنگی قوه قضاییه برای حل مشکلات “صبح رویش”

مجموعه مدارس صبح رویش که در حوزه تحصیل کودکان کار و کودکان در معرض آسیب فعالیت می‌کند با مجموعه مشکلات و بحران‌هایی دست و پنجه نرم می‌کند که یکی از آنها موانع حقوقی است، موانعی که معاون فرهنگی قوه قضاییه برای رفع آنها قول مساعدت داد.

ادامه نوشته »