خبرنگار

ابعاد و شاخص هاي مديريت با استفاده از آموزه هاي قرآن كريم و نهج‌البلاغه

دكتر محمد حسن حسني hassani_1382@yahoo.com چكيده آنچه مديريت در آموزه هاي اسلامي را از تئوري‌هاي رايج غربي جدا مي‌كند در نظر گرفتن بحث آميختگي دين با سياست در ترسيم تئوري مديريت است. برخلاف اغلب تئوري‌هاي غربي كه توانايي مدير را بر علم و هنر مديريت مي‌دانند؛ يك مدير در آموزه …

ادامه نوشته »