بهانه 10هزار میلیارد تومانی وزیر؛ دلیل عدم عملیاتی سازی سند تحول بنیادین یادداشت موضوعی:

آقای وزیر آیا بهترنیست مسئولانی که توان اجرای سند تحول بنیادین را ندارند به جای انداختن ضعف و ناتوانی خود به دوش دیگران و نبود بودجه 10هزارمیلیاردی، پست‌های خود را به جوانان خلاق و با انگیزه بسپارند؟