نگاه اجمالی به طرح معلم تمام وقت یادداشت موضوعی:

به گزارش گروه آموزش و پرورش خبرگزاری رسانه معلم، معاونت توسعه و پشتیبانی وزارت آموزش وپرورش جناب آقای اللهیار ترکمن، طرح معلم تمام وقت ۳۰ ساعته را با افزایش ۶ ساعت حق التدریس شاغلین به ۲۴ ساعت موظفی معلمان مطرح کرد تا معلمان از مزایای ۲۵ در صد افزایش فوق  العاده ویژه در احکام و محاسبه آن در حقوق و پاداش بازنشستگی برخوردار شوند و معلمان را در انتخاب این شیوه مختار دانسته است و با تبیین وضع موجود که چندین هزار  ساعت حق التدریس به شاغلین برای جبران کمبود معلم داده می شود، این را برای معلمان مفید دانسته است ولی معلمان با این طرح مخالفت کردند وعطایش را به لقایش بخشیدند وخوف دائمی شدن ساعات حق التدریس به عنوان موظفی آنها را به مسیرمخالفت کشاند و توضیحات معاونت محترم حتی در گفتگوی ویژه ی خبر  ۲۲:۳۰ شبکه ی 2 سیما کافی برای اقناع معلمان نبود که این خود بیانگر عدم اعتماد معلمان به قول وقرار مسئولان وزارتخانه است و سقوط سرمایه ی اجتماعی دستگاه در بین نیروی انسانی آن است.
در نگاه به طرح، بدون لحاظ زمینه های فرهنگی، اجتماعی وحقوقی و به ویژه آموزشی، چند مزیت را می توان شمرد: از جمله افزایش حقوق فرهنگیان، تثبیت ساماندهی توزیع به موقع ساعات تدریس معلمان و به دنبال آن تثبیت حضور معلمان در مدارس  و جلوگیری از حضور معلم در چندین مدرسه و کاهش جابجایی معلمان، ارزشیابی از کل ساعات تدریس و…
اما شایدعامل اصلی توسل به این طرح کمبود معلم است و عدم پیش بینی درست و عدم برنامه ریزی درست و بهرگیری از قوانین بالا دستی و ظرفیت دانشگاه فرهنگیان و مهم تر از این نگرش ناصواب وزرای قبلی وبرنامه ریزان سازمان برنامه وبودجه فعلی در تا مین معلم از طریق خرید خدمات مانند بسته ی حمایتی وضعیت بحرانی نیروی انسانی را پدید آورد و ناگزیر  به طرح معلم تمام وقت متوسل شدند.
متاسفانه با گذر زمان  نسبت به سال های گذشته و حاکمیت نگاه اقتصادی به آموزش و پروش  تراکم کلاسی  افزایش یافت و ساعات حق التدریس اعم از شاغلین وغیر شاغلین نیز افزایش یافته و پس از مدتی نیرو های حق التدریس جذب آموزش وپرورش شدند؛ حال این که عده ای در تقبیح و سرزنش مدیریت قبلی جذب بی رویه ی نیروی انسانی و مازاد نیروی انسانی  مصاحبه ها کردند و سخنرانی ها نمودند و راه افزایش حقوق معلمان را کاهش نیروی انسانی می دانستند و با این تفکر متاسفانه جذب  دانشجو-معلم در دانشگاه فرهنگیان را نزدیک به صفر رساندند و ناگزیر شدند امسال برای پر کردن کلاس خالی با مجوز مجلس نیروی انسانی بدون طی فرآیند جذب  کرده و روانه ی  کلاس های خالی نمایند.
و خبرها حاکی از آن است که بعضی از کلاس ها هنوز بدون معلم است و متاسفانه این افراد با این نگرش  خودشان را کارشناس عالی آموزش و پرورش می دانند و شاید آقایان در وزارتخانه ماموریت راه انداز ی شرکت آموزشی برای خرید خدمت آموزشی را دنبال می کردند ودر دانشگاه فرهنگیان  به دنبال  همسان سازی دانشگاه با دانشگاه های دیگر از قبیل حذف استخدامی دانشجو _معلم  بودند ودر این ماموریت متاسفانه موفق  هم بودند این طرح متاسفانه حق التدریس ناخواسته تحمیلی بر  نظام آموزشی را رسمی می کند و نصاب تدریس آموزشی در آموزش وپرورش را از روز کمی کمتر از ۵ ساعت را به ۶ ساعت در روز افزایش می دهد در حالی که این ساعت در آموزش عالی کمی بیش از ۳ ساعت است  و طبیعی است که کیفیت آموزشی را کاهش خواهد داد از سوی دیگر دنیا به دنبال  هویت بخشی به مدرسه و فرار از کاهشگرایی مدرسه به کلاس هستند و برای معلم فعالیت های خارج از کلاس مانند درس پژوهشی، ارتباط با خانواده، ارتباط با همکاران تعریف می کنند ما معلمان را در کلاس محصور می کنیم و فرصتی برای هویت بخشی به مدرسه با حضور معلم در محیط کتابخانه، اتاق مشاوره درسی و تصمیم سازی برنامه درسی فراهم نمی کنیم وقتی بیش از دوماه است که آموزش متوسطه با سرپرستی اداره می شود جناب عمادی علاوه بر ریاست سنجش  آموزش و پرورش سرپرستی این معاونت را به عهده دارد وزیر محترم آموزش وپرورش بین حداقل۳۰۰ هزارنفر از فرهنگیان دوره متوسط نتوانسته یک فردی را برای معاونت انتخاب کند، بدیهی است اینگونه تصمیمات که نگاه اقتصادی برآن حاکم است میدان داری کند تا پس از افزایش تراکم دانش آموزی در کلاس به تراکم ساعات آموزشی معلمان هم نائل  شویم و از این پس سازمان امور استخدامی با محاسبه این ساعات جذب تعداد نیروی مورد نیاز  از طریق دانشگاه فرهنگیان را  تعیین خواهد کرد.  همانطوری که حق الزحمه حق التدریس به جای حقوق رسمی برای دولت به صرفه اقتصادی دارد افزایش ساعات موظفی به جای جذب نیروی جدید برای سازمان برنامه وبودجه به صرفه اقتصادی خواهد داشت تا مسیر کاهش معلم رسمی و افزایش خرید خدمت آموزشی و تجاری سازی آموزشی از طریق خرید خدمات به وسیله شرکت های آموزشی پیش بینی شده در زیر نظام تربیت معلم و تامین نیروی اسانی محقق گردد./د
*دکتر سید نصرت الله فاضلی- کارشناس مسایل آموزش و پرورش

دیدگاه تان را اینجا به ما بیان کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *