نگاهی اجمالی به برنامه ویژه مدارس یادداشت موضوعی:

 

خبرگزاری رسانه معلم؛ در برنامه درسی ملی ساعات رسمی به ساعات کلاسی وغیر کلاسی تعریف شده است تا با توجه به محتوای آموزشی معلم محیط یادگیری را در کلاس یا خارج از کلاس طراحی وانتخاب نماید این محیط می تواند کارگاه ،آزمایشگاه،کتابخانه،موزه،پارک بازار…باشد و در راهکار 5-5سند تحول وبند 2-13برنامه درسی ملی براساس رویکرد کاهش تمرکز وپرداختن به آداب ورسوم وفرهنگ های بومی ،هنرو مشاغل منطقه ای وظرفیت های آمایشی سرزمینی 20در صد از برنامه آموزشی به استان ومناطق اختصاص یافت و 100 ساعات آموزشی جداول دروس 50ساعت به استان و50ساعت به منطقه اختصاص یافت از سال 90تا کنون جلسات متعددی برگزار و دفتر تالیف برنامه ای را دراین زمینه تهیه کرد و کتاب راهنمای این درس را نیز تالیف کرد. ولی آئین نامه اجرایی آن که بایستی در شورای عالی آموزش وپرورش مصوب بشود انجام نگرفت و وزیر محترم براساس جو حاکم بر جامعه نخبگانی پیرامون مدرسه محوری، آموزش مهارت های زندگی بخشنامه ای را به مدارس اعلام ودو ساعت در هفته را به این امر اختصاص داد و سر پرست سازمان پژوهش وبرنامه ریزی آموزشی این طرح را مستقل از جداول دروس تلقی کرده وجبران کاهش ساعت دروس ، بدون کاهش حجم دروس را به خود خوانی دانش آموزان حواله کرده است در حالی که اهداف قانون گذار توسعه محیط یادگیری ،توجه به خرده فرهنگ ها ضمن تقویت هویت ملی است و20درصد بیش از 1000ساعت جدول دروس 200ساعت در برنامه آموزشی خواهد شد و علاوه برآن 100ساعت به استان ومدارس باید واگذارشود و اگر طرح ویژه مدارس غیراز مواد قانونی اشاره شده است ودر جدول دروس مصوب شده است مدیران به این بندها اشاره نکنند وهدف قانونگذار را تنزل ندهند وچارچوب واهداف برنامه درسی ملی را ابتر نکنند واگر همان بندهاست به تمام آن وفادار باشند وبا تامین زیر ساخت ها، 20در صد برنامه آموزشی را به مدارس اختصاص دهند متاسفانه 7سال از تصویب این قانون می گذرد و دوستان با همه مدحیه سرایی که نسبت به مدرسه محوری،تمرکز زدائی در تربیون های متعدد اجتماعی یا نخبگانی می نمایند در عمل به عکس آن عمل می نماید وشورای عالی آموزش وپرورش که مرجع تقنینی ونظارتی است مطا لبه مجریان را بر مطالبه قانونی ترجیح می دهد ومجلس شورای اسلامی که بخشی از اختیارات خود را به این شورا تفویض نموده است نظارت خود را فراموش کرده است.

* سیدنصرت الله فاضلی- کارشناس مسایل آموزش و پرورش

دیدگاه تان را اینجا به ما بیان کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *