تبدیل وضعیت نیروهای حق التدریس تا پایان برنامه ششم/محاسبه رتبه‌بندی معلمان از اول مهر ۹۸ وزیر آموزش و پرورش اظهار کرد:

وزیر آموزش و پرورش اظهار کرد: از اولویتهای آموزش و پرورش، ساماندهی و تبدیل وضعیت نیروهای حق التدریس است و مطابق قانون این کار را تا پایان برنامه ششم انجام خواهیم داد.

مسیر عدالت آموزشی بدون معلم حرفه‌ای و با انگیزه به اتمام نمی‌رسد وزیر آموزش‌وپرورش:

وزیر آموزش‌وپرورش به مناسبت روز جهانی معلم گفت: مقصد اعلای عدالت اجتماعی و اقتصادی از مسیر عدالت آموزشی و توزیع برابر فرصت‌های آموزشی و تربیتی گذر می‌کند و این مهم بدون به خدمت گرفتن معلمان حرفه‌ای، ماهر و با انگیزه به اتمام نخواهد رسید.

سرعت پیاده‌سازی “سند تحول بنیادین” نیاز به زیرساخت‌ها و منابع دارد

وزارت آموزش‌وپرورش در واکنش به خبر “ضرورت تصحیح اشکال تاریخی سند تحول بنیادین” اعلام‌کرد: سرعت پیاده‌سازی سند تحول نیاز به منابع دارد اما وزارت آموزش و پرورش با وجود مشکلات اقتصادی سال‌های اخیر نهایت تلاش خود را جهت تحقق سند تحول انجام داده است.

سند تحول فرومانده در باتلاق نظام متمرکز تعلیم و تربیت

محمود مهرمحمدی می‌گوید: باید غل و زنجیر سلسله مراتب اداری از دست و بال مدیر مدرسه باز شود و به وی اجازه داده شود در راستای برنامه عمل و نقشه راه خود، تلاشش را انجام دهد و در نتیجه، یک شور، هیجان و معرکه‌ای از تنوع ایده‌ها را شاهد خواهیم بود