دردسرهای مشاوران غیرمتخصص برای مدارس

حضور نیروهای غیرمتخصص به عنوان مشاور در مدارس تبعات مختلفی را دارد و نخستین قربانیان این­گونه تصمیم‌­ها دانش‌­آموزان و در درجه بعدی خانواده‌­های آنها هستند، اما در درازمدت کل سیستم آموزشی ـ تربیتی مدرسه دچار مشکل خواهد شد.

انتشار کتاب یک روز پیش از فوت کتابی که بدون درج نام نویسنده منتشر شد

نگارش کتاب زندگینامه زنده‌یاد حافظی آذر ۹۷ به اتمام رسید اما سازمان در انتشار آن اهمال کرد، اما به محض شدت گرفتن بیماری این خیر مدرسه ساز کتاب با عجله و بدون درج نام نویسنده منتشر شد.

دلدار»؛ روایت قصه‌ای نخ‌نما/ فرصتی که رسانه ملی باز هم از دست داد

مجموعه «دلدار» یک ملودرام خانوادگی است که قصه‌اش بارها بازگو شده است و دیگر جذابیتی برای مخاطبان ندارد و این قبیل آثار را نه تنها در ماه رمضان، بلکه در سایر ایام سال نیز نباید برای مخاطبان رسانه ملی تولید کرد.