ترویج بی حجابی با شعار بانشاط سازی مدارس

محمود فرشیدی اظهارکرد: وزیر آموزش و پرورش موضوع بانشاط سازی مدارس را مطرح می‌کند و می‌گویند در چارچوب اسناد بالادستی، مدرسه با نشاط قابل اجرا نیست و برای رسیدن به این هدف باید در پوشش دانش‌آموزان و معلمان تغییراتی ایجاد شود یعنی به دنبال ایجاد بی‌حجابی هستند.

کشتی تعلیم و تربیت در ورطه نیازهای اولیه به گل نشسته است

در بیانیه شانزدهمین هم‌اندیشی دبیران استانی کانون تربیت اسلامی آمده است: کاهش مستمر سهم تعلیم و تربیت و بی‌توجهی برون و بی‌تدبیری درون سازمانی در حوزه نیروی انسانی، حال و روز آموزش و پرورش آینده سازان کشور را در هاله ای از ابهام قرار داده و کشتی تعلیم و تربیت را در ورطه نیازهای اولیه و بدیهی به گل نشانده است.