درآمد ۱۷۰۰ میلیارد تومانی از قانون شوراهای آموزش و پرورش رئیس سازمان مدارس غیردولتی و مشارکت‌های مردمی:

رئیس سازمان مدارس غیردولتی و مشارکت‌های مردمی با بیان اینکه شوراهای آموزش و پرورش ۳۰ هزار و ۶۷۵ مصوبه داشته است، گفت: درآمد آموزش و پرورش از قانون شوراها در سال گذشته ۱۷۰۰ میلیارد تومان بود.

حاشیه های پررنگ‌تر از متن آموزش و پرورش

مسائل و مشکلات اصلی آموزش‌وپرورش از تهدید جان دانش‌آموزان در مدارس فرسوده، برنامه جدید دولت برای فرار از هزینه‌های مدرسه‌داری و طرح‌های مختلف برای جبران کمبود معلم این روزها تحت‌الشعاع حاشیه‌های پررنگ‌تر از متن قرار گرفته‌اند.

ضوابط طرح خرید خدمات آموزشی و جزئیات وظایف معاونت‌ها رئیس سازمان مدارس غیردولتی:

رئیس سازمان مدارس غیردولتی و مشارکت‌های مردمی گفت: ضوابط فعالیت و دستورالعمل طرح خرید خدمات آموزشی را تهیه کردیم و همچنین چارچوب حقوقی بر مبنای قوانین وزارت کار و بیمه در آن پیش‌بینی شده است.