راز ناپیدای جریان وابستگی در آموزش و پرورش (۱۸)

«غرب زدگی کامل»

از روزی که نظامی به نام آموزش و پرورش در این کشور به وجود آمد (سال ۱۳۴۳ از فرهنگ جدا شد) دو عیب بزرگ وجود داشت:

یک عیب از جنبه ی اعتقادی و ایمانی، یک عیب از جنبه ی سیاسی و مدیریتی.

جنبه سیاسی آن، جنبه ی ضد ملی بود،  گرچه پهلوی دوم دعوی ملیّت داشت ولی ملیّتی که دنبال می کرد به معنای واقعی حفظ هویت ملی نبود. به دلیل وابستگی شدیدی که به دنیای غرب داشت یک غرب زدگی مطلق در مدیریت ها و تعالیم آموزشی دیده می شد (ص۸۵ آسیب شناسی نظام آموزش و پرورش پیش از انقلاب).

با هزاران تأسف هنوز آثار وابستگی در بخش هایی از آموزش و پرورش دیده می شود. مشکل اصلی هم در نحوه جذب و آموزش معلمین است، برای رفع این مشکل:

اول باید همه ی معلمین از طریق تربیت معلم وارد آموزش و پرورش شوند.

دوم برنامه های تربیت معلم باید با دیدگاه پرورشی باشد. به این معنی که در دوره های آموزشی سعی شودعلاوه بر آشنا کردن آن ها با اصول علمی و آموزشی، آنان را افرادی مؤمن و فداکار نسبت به جامعه و هدف های ملّی و فرهنگی بار آوریم کاری که بلژیک و فرانسه در مراکز تربیت معلم می کنند.

عزیزان:
این حقیر خیلی مختصر آموزش و پرورش کشورهای، فرانسه، اسکاتلند، انگلیس، آلمان، بلژیک، آمریکا و روسیه را بررسی کردم، هیچ کدام معلم را به جز از طریق تربیت معلم جذب نمی کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *