پیام‌های کوتاه برای معلمان ارجمند در مورد نقش تربیتی آنان در مدرسه

درخصوص نقش تربیتی معلمان در مدارس نکات ذیل قابل توجه است:

قلمرو اثرگذاری معلمان دل و جان شاگردان است، نه فقط محدوده‌ی جمجمه‌ی آنان.

 – برای یاددهی، بیش از آن‌که گوش به کار آید، چشم به کار می‌آید. ما چرا فقط شنیدنی‌ها را می‌گوییم و دیدنی‌ها و تجربه‌شدنی‌ها را نمی‌جوییم؟

 ـ خداوند برای فهماندن و فهمیدن، چندین حس در وجود آدمی‌ نهاده است، اما شگفتا که ما گویی فقط حس شنوایی را به رسمیت می‌شناسیم.

 ـ تغافل یعنی بزرگ‌منشانه‌ خود را به غفلت زدن؛  کاری که معلمان هنگام خطا‌های کوچک شاگردان، خوب بلدند.

 ـ کار معلم بریدن زنجیر‌هایی است که دانش‌آموزان را از رشد بازمی‌دارد.

 ـ رفتار معلم، تدریس بی‌کلام است.

ـ علم را می‌توان با زبان آموخت، ولی فضیلت را فقط با عمل.

 ـ جسم را می‌توان با اجبار و الزام تسلیم کرد، ولی روح فقط با محبت همراه می‌شود.

ـ انضباط لازم است، ولی با رفتارمان آن را به دانش‌آموزان آموزش دهیم.

ـ در سرزمینی که معلمانش عزیزند و تناورانه می‌پرورند، چه باک از آسیب‌های فرهنگی؟

ـ وقتی می‌توان با یک رفتار خوب، ده‌ها پیام را منتقل کرد، چرا سعی ‌کنیم با ده‌ها جمله، فقط یک پیام را منتقل کنیم؟

ـ معلم خوب، هر روز به تکالیف بچه‌ها سرمی‌زند و معلم خوب‌تر به تکالیف خود.

ـ اگر قدرت نفوذ گفتار را به شمع تشبیه کنیم، قدرت نفوذ رفتار را باید به تابش آفتاب تشبیه کنیم.

 ـ معلمان اگر فقط درس تخصصی خود را آموزش دهند، پس چه کسی آداب زندگی را به دانش‌آموزان بیاموزد؟

 ـ معلمی‌که خشم خویش را فرومی‌نشاند، درس هم‌زیستی می‌دهد.

 ـ نشاط و شادابی بچه‌های کلاس بهترین گواه دل‌سوزی و تلاش معلم است.

 ـ نپذیرفتن رفتار‌های طبیعی و ذاتی بچه‌ها مقاومتی بی‌ثمر در نظام خلقت است.

 ـ خارج قسمت کاری که معلمان در تعلیم و تربیت انجام می‌دهند، رستگاری آدم‌هاست.

ـ معلم پیام دانش‌آموزان را از نگاهشان می‌خواند. ـ معلم در پی رسیدن به لحظه‌ای است که قلب‌ها با پیام نگاه او بتپند.

ـ موفقیت معلم را تنها در آینه‌ی شادابی و شکوفایی شاگردان می‌توان دید.

ـ معلم می‌داند که برای یادگیری، صد‌ها نگاه شخصیت و رفتار او را هدف قرار می‌دهند.

ـ دانش‌آموزان برای تابلو‌های دلشان از منش، آراستگی و متانت معلم تصویربرداری می‌کنند.

ـ وقتی معلم در بازی بچه‌ها و فعالیت جمعی آنان شرکت می‌کند. احساس بزرگی را به آنان هدیه می‌کندمعلم اول به مقبولیت می‌اندیشد و سپس تعلیم و تربیت را آغاز می‌کند.

ـ معلم محبت می‌کارد و مقبولیت درو می‌کند.

ـ حضور معلم در فعالیت‌های جمعی دانش‌آموزان از او نمی‌کاهد؛ به دانش‌آموزان می‌افزاید.

 ـ از کتاب معلم، یک درس؛ از رفتار معلم، هزاران ـ معلمان در همه حال معلم‌اند؛ در کلاس، در فراغت، در کوچه و در خیابان.

ـ معلم‌ها چشمی ‌دارند برای گشودن و چشمی ‌برای فروبستن.

 ـ دانش‌آموز تا احترام نبیند، درس را فرانمی‌گیرد.

 ـ مگر می‌توان عاشق بچه‌ها نبود و معلم بچه‌ها بود؟

 ـ کلاس درس محلی است که در آن اخلاق و رفتار معلم، ضرب در تعداد بچه‌ها می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *