سید نصرت الله فاضلی: ضرورت ایجاد معاونت فنی و حرفه ای در وزارت آموزش و پرورش

یکی از مشکلات جامعه ایرانی بیکاری است که در صد تحصیل کرده های بیکار، نسبت به افراد کم سواد و بیسواد خیلی زیاد است و افرادی که تحصیلات بیشتری دارند شانس کمتری برای اشتغال دادند که یا در زمان تحصیل ۱۶ سال فرصت های شغلی و تجربه آن را از دست دادند که هر دوسال تجربه شغلی می توانست یک رتبه حرفه ای ومهارتی در ارائه خدمات به حساب آید و یا اینکه تحصیل نتوانست توانمندی لازم را برای هنرجو در کسب مهارت های لازم برای پاسخگویی به نیاز های جامعه فراهم نماید و آموزش عمومی به جای کشف و هدایت استعداد دانش آموز برای آموزش نیمه تخصصی دور ه متوسطه دوم نا کارآمد و مدیران جامعه نتوانستند فضای اجتماعی را برای تحصیل برابر با نیاز جامعه سامان دهند و امکانات و تجهیزات لازم رابرای عد ه قلیلی که بر اساس استعداد ونیاز به رشته های مهارتی رفتند فراهم نمایند و جز به نوشتن اسناد و ساختار های ناکارآمد و تعیین در صد هرم تحصیلی در برنامه توسعه ای میان مدت اکتفا نکردند و انتظار خسته نباشی نیز از جامعه دارند
تجربه تاریخی ایران و کشور های توسعه یافته و همسایه نشان می دهد که برای پیشرفت وتوسعه کشور نیروی انسانی منبع اساسی در کشور است و منابع فیزیکی و مالی با نیروی ماهر، بهروری لازم را در کشور دارد در واقع تولید یک کشور سمبل ذخیره مهارت نیروی انسانی آن کشور است در این کشور های پیشرفته از جمله آلمان در ساختار آموزشی آنها مدارسی وجود دارد که بخشی از ساعات آموزشی را در مدرسه و بخش قابل توجهی از آن را در کارخانه می گذرانند و پس از جنگ جهانی اول و دوم بسیاری از کشور ها آموزش فنی و حرفه ای را توسعه دادند ودر ایران در دوره قاجار دار الفنون توسط امیر کبیر برای آموزش نظامی وفنی تاسیس شد ودر دور ه پهلوی اول در سال ۱۳۱۱ وزارت پیشه وهنر (صناعت) تاسیس شد تا هنرستانهای تهران ،فارس و تبریز ودیگر هنرستانها های را راهبری نماید و پس از انقلاب شهید رجایی وزیر آموزش و پرورش وقت پیشنهاد تاسیس وزارت آموزش فنی و حرفه ای را به شورای انقلاب داده بود که تصویب نشد ودر ساختار آموزش وپرورش معاونت مستقل فنی و حرفه ای وجود داشت و لی با رویکرد آموزش فنی زدایی در کشور و ترویج آموزش شهروندی و انحصار آموزش برای پاسخگویی به تسامح و تساهل دربرابر با کثرت فرهنگی و مبارزه با کلیشه های جنسیتی و تقویت سواد اجتماعی ومهار ت های زندگی آموزش فنی و حرفه ای کم رنگ شد معاونت فنی و حرفه ای حذف شد وبه دفتر یا اداره کل در وزارتخانه و کارشناس مسئول در سطح استان ها تقلیل داده شد آموزشکده های فنی و حرفه ای به وزارت آموزش عالی هدیه داده شد و آموزش های پیوسته پنج ساله فنی و حرفه ای در آموزش وپرورش به تاریخ واگذار شد هنرستان ها به سطح دبیرستان به آموزش های نظری بعلت نداشتن تجهیزات تقلیل یافت و رشته های پر هزینه رشته های آن پنبه شد و رشته های کم هزینه وفور نعمت گردید و البته بعضی از فارغ التحصیلان آن به نغمت گرفتار شدند وهدایت پنجاه در صد دانش آموزان متوسطه اول به شاخه فنی وحرفه ای در حد آرزو و بیان متوقف شد در عوض آئین نامه و قوانین ساختارها ملی مانند شورای عالی فنی و حرفه ای تشکیل شد و از قضا سرکنگبین صفرا فزود و مسئولیت ها در حد تشکیل جلسات اسقاط شد
حال که دولت مردمی با گفتمان رفع بیکاری و ایجاد یک میلیون شغل در کشور تشکیل خواهد شد و به جای فریب جامعه صداقت را وعده داده است یکی از راههای اشتغال پایدار و افزایش بهروزی در جامعه توسعه آموزش های فنی و حرفه و کار دانش در آموزش وپرورش است و با توجه به اهمیت این شاخه که در کشور ای اطراف ازجمله کویت وزارت مستقل برای اداره امور آن دارد و شهید رجایی به این ضرورت در سال ۱۳۵۸ پی برده بود و پیشنهاد وزارت فنی و حرفه ای را داده بود پیشنهاد می گردد معاونت فنی و حرفه ای وکار دانش در وزارتخانه تشکیل گردد و تا صف در ساختار نیروی مناسب پیش بینی شود تا ضرورت توسعه رشته فنی مهارتی در ساختار نمایان شود ودر دل معاونت آموزش متوسطه به فراموشی نشود و افراد غیر متخصص بر آن مدیریت عالی نداشته باشند
سید نصرت الله فاضلی کارشناس تعلیم وتربیت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *