مهرالله رخشانی‌مهر رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور در گفت‌وگو با خبرنگار آموزش و پرورش خبرگزاری فارس، با بیان اینکه ساخت مدرسه در کشور ما منوط به ضوابط، معیارها، مقررات و استانداردها است و در این حوزه اقدامی خلاف مقررات صورت نمی‌گیرد، گفت: در روال ساخت مدارس خیر‌ساز نظارت‌های سازمان نوسازی مدارس وجود دارد.

وی با اشاره به این‌که عمده اقدامات مدرسه‌سازی در کشور توسط خیرین انجام شده است، افزود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌: ساخت مدرسه در کشور ما توسط خیرین نکته آنچنان مهمی به حساب نمی‌آید و توانایی ساخت این مدارس در نظام تعلیم و تربیت کشور از گذشته وجود داشته است.

رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور با بیان اینکه به نقش خیران در نظام آموزشی باید توجه ویژه‌ای شود اظهار داشت:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ از قدیم فرهنگ کار خیر، ایثار و مشارکت مردم در سختی‌ها وجود داشته است.

وی با بیان اینکه استمرار اقدامات خیر و توسعه مشارکت‌های مردمی در مصائب اجتماعی جامعه بسیار مهم است گفت: معتقدم خیرین مدرسه‌ساز در ترویج فرهنگ خیرانه نقش بسیار مهمی داشته‌اند. به عبارتی ترویج کار خیر را می‌توان مهم‌ترین و پررنگ‌ترین اقدام خیران مدرسه‌ساز عنوان کرد.

وی ادامه داد:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ دولت‌ها به تنهایی توانایی ساخت فضاهای آموزشی را ندارند و کمک‌های مردم همیشه وجود داشته است؛ به‌طور مثال دانشگاه آکسفورد توسط یک خیر ساخته و اهدا شده است. این اقدام در همه کشورهای دنیا انجام می‌شود، ولی در کشور ما بنا بر فرهنگ ایرانی ـ اسلامی اقدامات خیرانه غنی و پررنگ‌تر است.

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انتهای‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ پیام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌/