محمدرضا حافظی رئیس‌ جامعه خیرین مدرسه‌ساز  پس از مدت ها بیمار بودن ساعاتی پیش در گذشت . به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسانه معلم وی در طول حیات خود صد ها مدرسه در مناطق مختلف کشور بخصوص در مناطق محروم احداث و تحویل آموزش وپرور ش داد. روز گذشته به پاس زحمات این خیر مدرسه ساز از سوی سازمان نوسازی وتجهیز مدارس مراسم نکو داشتی برای وی برگزار شد .وبا حضورخانواده ان مرحوم از تلاش های چند ساله حافظی قدر دانی به عمل آمد. خبرگزاری رسانه معلم درگذشت این خیر با اخلاص را به خانواده ایشان وجامعه خیرین تسلیت گفته وبرای وی طلب امرزش می نماید.