تاریخ : Sun 07 Jan - 14:01
کد خبر : 8168
سرویس خبری : آموزش و پرورش
 

پرداخت کمک هزینه مهدکودک به معلمان زن

پرداخت کمک هزینه مهدکودک به معلمان زن

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رای وحدت رویه‌ای، پرداخت کمک هزینه مهدک کودک به معلمان و کارمندان زن آموزش و پرورش که دارای فرزند هستند را الزامی کرد

در پی شكایت تعدادی از بانوان شاغل در آموزش و پرورش، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به اینكه زنان كارمند دولت از جمله آموزش و پرورش كه فرزند خردسال دارند و محل خدمت آن‌ها فاقد مهدكودك دولتی است به موجب مقررات قانونی از جمله ماده 78 قانون مدیریت خدمات كشوری و ضوابط اجرایی بودجه در سال‌های مختلف كه از سوی هیأت دولت تصویب می‌شود مستحق دریافت كمك هزینه مهدكودك هستند. 

با توجه به اینكه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و آموزش و پرورش دارای تكلیف قانونی و پیش‌بینی بودجه جهت پرداخت كمك هزینه مهدكودك هستند و عدم تبادل موافقتنامه نافی حق قانونی كارمندان مستحق نیست، این امر با توجه به پرداخت این مزایا در سایر دستگاه‌های اجرایی باعث تبعیض ناروا شده و لازم است نسبت به پرداخت كمك هزینه مهدكودك به كارمندان زن آموزش و پرورش اقدام شود.

گفتنی است براساس ماده 89 قانون تشكیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری تبعیت از آرای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برای تمامی دستگاه‌ها لازم است و لزومی به طرح شكایت و تقدیم دادخواست از سوی افراد ذینفع نیست و دستگاه‌های ذیربط مكلف به اجرای رأی صادره بوده و در صورت خودداری، مسئولیت قانونی خواهند داشت.