تاریخ : Fri 15 Dec - 22:51
کد خبر : 8134
سرویس خبری : اجتماعی
 

آیت الله جوادی آملی

آیت الله جوادی آملی

کسی که بیت المال را ارث پدر خود مب داند شالیسته هیچ پستی نیست


منبع : رسالت