تاریخ : Wed 06 Apr - 14:48
کد خبر : 6059
سرویس خبری : بین الملل
 

دست ندادن دو دانش آموز با معلمشان جنجال بپا کرد!

دست ندادن دو دانش آموز با معلمشان جنجال بپا کرد!

دو دانش آموز مسلمان سوئیسی از دست دادن با معلم خود امتناع کردند و این اقدام آنان در آن کشور جنجال به پا کرد.

به گزارش پایتخت ،دو دانش آموز پسر مسلمان از دست دادن با معلم خود كه زن بود، امتناع ورزیدند و آن را خلاف سنت های اسلامی عنوان كردند.


این دو دانش آموز گفتندد: اسلام اجازه نمی دهد فرد با غیر همچنس خود ارتباط بدنی داشته باشد مگر افرادی كه برای او محرم محسوب می شوند.

مسئولین آموزشی سوئیس با اعلام این خبر این دو دانش آموز را از انجام آنچه آنان فرهنگ سوئیس عنوان كردند، مستثنی نمودند.

اقدام این دو دانش آموز و در مقابل تصمیم مسئولین آموزشی این مدرسه، موجب ایجاد جنجال در رسانه های سوئیسی شد و برخی مقامات این كشور را به واكنش وا داشت.

رئیس كمیته علوم م فرهنگ مجلس سویسی در واكنش به این اقدام ابراز داشت: دست دادن با زنان جزئی از فرهنگ این كشور محسوب می شود و ما آن را رفتاری محترمانه برمی شماریم.

همچنین مشاور وزیر علوم سوئیس این اقدام مسئولین آموزش آن مدرسه را راه حل مناسبی ندانست و تاكید كرد: ما اجازه نمی دهیم برخورد با زنان به صورت متفاوتی برخورد شود و تبعیض رفتاری بین زنان و آقایان را نمی پسندیم.

در ماه های اخیر و با انجام برخی اقدامات تروریستی توسط افراط گرایان در كشورهای اروپایی، فشار بر جامعه مسلمانان اروپا روز افزون شده است و به نظر می رسد این هیاهو و ایجاد جنجال در مقابل مسئولین آموزشی این مدرسه نیز، متاثر از این فشارها می باشد.