پیوندها درباره سایت ارتباط با ما

تاریخ : سه شنبه 30 آبان 19:12 کد خبر : 8100

اصلاح مرامنامه و اساسنامه کانون تربیت اسلامی:

به استناد قانون جدید احزاب و تیپ پیشنهادی وزارت محترم کشور


اصلاح مرامنامه و اساسنامه كانون تربیت اسلامی
به استناد قانون جدید احزاب و تیپ پیشنهادی وزارت محترم كشور
مرامنامه
1- عنوان: كانون تربیت اسلامی
2- جهان بینی:نگرش كلی كانون تربیت اسلامی، گسترش انقلاب اسلامی بر اساس موازین اسلام وآرمان های امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری است.
3-مبانی فكری و عقیدتی ( در چارچوب موازین اسلامی):كانون، نظام تربیتی اسلام را مجموعه ای به هم پیوسته و جامع و دارای ابعاد گوناگون اعتقادی، اخلاقی،علمی و آموزشی،فرهنگی و هنری، اجتماعی ، سیاسی ،نظامی ، اقتصادی و زیستی می داند و اعتقاد دارد با حاكمیت یافتن این نظام تربیتی بر زندگانی فردی و اجتماعی  با توجه به تمامی ابعاد آن است كه امكان رسیدن انسان به قرب الهی فراهم خواهد شد.
4- اهداف:گسترش و تداوم بخشیدن به حاكمیت تربیت اسلامی و با لا بردن بینش معنوی ، فرهنگی، اقتصادی ،سیاسی و نظامی  با تكیه بر تقویت تربیت اسلامی افراد در ایران.
5-راهبردهای كلان:كانون تربیت اسلامی به عنوان تشكیلاتی تربیتی-عقیدتی، اخلاقی و سیاسی تلاش خواهد كرد تا شناخت هر چه بیشتر نظام تربیتی اسلام را بر اساس قرآن ، سنت و رهنمودهای امام خمینی(ره) و دیدگاه های حضرت آیت الله خامنه ای و استفاده از نظزیات علمای معظم حوزه ها، اساتید متعهدتعلیم وتربیت و شخصیت های فرهنگی جامعه اسلامی و معتقد به ولایت مطلقه فقیه را گسترش دهد.
6-سیاست ها: فعالیت های كانون تربیت اسلامی بایستی منطبق بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصل ولایت مطلقه فقیه باشد و نبایستی خارج از این اصول سیاستی اعلام و اعمال شود.
7-برنامه ها:  نشریه زمزمه منعكس كننده دیدگاه ها و برنامه های كانون خواهد بود (امتیاز این نشریه به نام كانون صادر و از سال 1382 به طور منظم منتشر می شود.) 
همكاری با شورای عالی انقلاب فرهنگی و كمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس  شورای اسلامی و دستگاه های تعلیم و تربیت مثل وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دیگر نهادها و مجموعه های فرهنگی ،تربیتی ،مردمی و 
دولتی
8-رویكردهای كلی كانون :
1-8-فرهنگی:تبیین و تبلیغ نظام تربیتی اسلام در سطح جامعه خصوصا در محیط های تربیتی،فرهنگی ، آموزشی و ورزشی با كمك گرفتن از رسانه های جمعی، برگزاری میز گرد،جلسات پرسش و پاسخ ، انتشار كتاب،چاپ نشریه،جزوه و نظایر آن و نیز استفاده از   
 
هنرخصوصا هنرهای تجسمی و تصویری و دیگر ابزارهای مناسب در راه شناساندن و گسترش تربیت اسلامی 
2-8-اجتماعی:برخورد منطقی با موانع گسترش تربیت اسلامی در جامعه به خصوص در محیط های تربیتی از طریق مراجع قانونی، جلوگیری از رواج فساد اخلاقی در جامعه كه به طور طبیعی مانع پذیرش تربیت اسلامی خصوصا توسط جوانان می شود.،جلوگیری از رواج افكاری كه به نوعی تربیت دینی مسخ شده یا رفاهزدگی را رواج می دهند كه با روح اسلام و انقلاب و دیدگاه های امام خمینی(ره) و حضرت آیت الله خامنه ای در تضاد هستند.نقد و خنثی سازی افكاری كه در پی ترویج تربیت غیر دینی در جامعه هستند.
3-8-سیاسی: تلاش برای شناسایی كلیه تشكل ها و نیروهای متعهد كه ضرورت حاكمیت تربیت اسلامی را در جامعه باور دارندو كوشش برای ایجاد همبستگی میان آنان و همسو كردن حركتشان و جلوگیری از ایجاد برخورد نا مناسب در میان این تشكل ها و نیروها و همچنین فعالیت برای شناساندن مدیران متعهد و توانمند به دستگاه های تربیتی كشور
 
اساسنامه
 مقدمه 
كانون تلاش دارد با جذب و آموزش نیرو های معتقد و آگاه به مسائل عقیدتی حركت كند و استمرار و گسترش انقلاب اسلامی را بر اساس آرمان های امام خمینی(ره) و رهنمودهای مقام معظم رهبری و تأكید بر تقویت اصل ولایت مطلقه فقیه ادامه دهد. این تشكیلات به هیچ حزب و گروه یا سازمان سیاسی دیگری وابسته نیست ولی از خواسته های به حق تشكل ها و نیروهای در خط ولایت مطلقه فقیه حمایت و با آن ها همكاری نموده و با تقویت تربیت اسلامی افراد در جهت رشد سیاسی آنان اقدام می نماید.
 
فصل اول: كلیات
ماده 1- كانون تربیت اسلامی تشكلی است كه به استناد قانون فعالیت نحوه احزاب و گروه های سیاسی و آیین نامه آن تشكیل شده و در این اساسنامه به اختصار كانون نامیده می شود. 
ماده2-تاریخ تأسیس و محدوده جغرافیایی كانون :تأسیس خرداد ماه 1377 شمسی و محدوده فعالیت كشور جمهوری اسلامی ایران است.
ماده3-مركز اصلی كانون در تهران خیابان فردوسی-صادق،كوشك غربی –پلاك3 واحد18است و در صورت لزوم می تواند پس از رسیدگی كمیسیون ماده 10 در استان ها شعبه و در شهرستان ها با اطلاع فرمانداری دفتر ایجاد كند.
تبصره 1:نشانی دفتر مركزی و شعب و دفاتر و تغییرات بعدی آن ها به اطلاع وزارت كشور خواهد رسید در غیر این صورت استناد به آن معتبر نخواهد بود.
تبصره 2:دفتر مركزی و شعب و دفاتر شهرستانی كانون نمی تواند در اماكن دولتی و مسكونی اسقرار یابد.
ماده4:كانون التزام خود را به قانون اساسی جمهوری اسلامی و اصل ولایت مطلقه فقیه اعلام می دارد.
فصل دوم :عضویت
ماده پنج :شرایط عضویت
1-اعتقاد و التزام عملی به قانون اساسی و ولایت مطلقه فقیه
2-تابعیت ایرانی
3-پذیرش مفاد مرامنامه و اساسنامه
4- عدم سوءپیشینه كیفری مؤثر با لحاظ تبصره ماده 6
5- سن حداقل 18 سال تمام
6-آشنا و صاحب نظر در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی
تبصره:تشخیص موارد فوق به عهده هیئت مؤسس خواهد بود.
ماده شش:انواع عضویت
1-عضو كانون:داوطلب واجد شرایطی كه مراحل عضویت كانون را گذرانده و با پذیرش اساسنامه كانون رای تعهدات و حقوق حزبی مطابق اساسنامه حزب می باشد.
2-عضو مؤثركانون:اعضای هیئت مؤسس شورای مركزی،دبیر كل،بازرسان و مسئولان شعب استانی اعضای مؤثر حزب می باشند.
تبصره1: عضویت در یك حزب ملی و استانی به طور همزمان منعی ندارد ولی هیچ شخصی نمی تواند به صورت همزمان عضو مؤثربیش از یك حزب ملی یا استانی باشد.
تبصره2:وظایف عضو
1-تلاش در جهت افزایش آگاهی های فرهنگی-تربیتی-سیاسی و اجتماعی
2-شركت منظم و فعال در جلسات
3-كوشش در جهت تحقق اهداف كانون
4- اجرای وظایف محوله
ماده هفت:خاتمه عضویت در موارد زیر امكان پذیر است.
1-استعفا به صورت كتبی
 
2-اخراج بنا به درخواست اكثریت اعضای شورای مركزی یا حداقل یك بیستم اعضای اصلی كانون و تصویب مجمع عمومی
3-فوت
4-از دست دادن هریك از شرایط عضویت مندرج در ماده5
5-حكم قطعی دادگاه صالحه مبنی بر محرومیت از حقوق اجتماعی
تبصره:اعضای مؤثر احزاب منحل شده ای كه در زمان انحلال عضو مؤثر باشند و انحلال حزبشان به حكم دادگاه و به دلیل ارتكاب جرم بوده است به مدت 5 سال از حق تأسیس و یا عضویت در احزاب محروم می باشند.
فصل سوم: تشكیلات و اركان
ماده 8: هیئت مؤسس اشخاص حقیقی می باشند كه امور مربوط به تآسیس و وظایف محوله را پیگیری نموده و برای دریافت مجوز تأسیس و پروانه اقدام می نمایند و دارای اختیارات زیر می باشند:
1-انجام كلیه مقدمات تأسیس و امور محوله
2-دعوت برای برگزاری مجمع عمومی تأسیس تشكل حداكثر پس از 6 ماه پس از صدور تأسیس حزب
3-انجام وظایف اركان كانون تا برگزاری مجمع عمومی تأسیس و نظارت بر عملكرد كانون
4- پذیریش عضویت متقاضیان و تایید صلا حیت نامزدهای شورای مركزی و تفسیر مرامنامه و اساسنامه
5- برگزاری مجمع عمومی مؤسس و تأسیس 
 

- برگزاری مجمع عمومی مؤسس و تأسیس دفاتر رسمی مطابق ماده 6 قانون و ارائه اسناد مربوط به كمیسیون

تبصره: هیئت مؤسس دارای رئیس،نایب رئیس و خزانه دار خواهد بود.

ماده9:اركان كانون عبارتند از :

1-هیئت مؤسس

2-مجمع عمومی

3-شورای مركزی

4-دبیركل

5-بازرسان

6-مسئولین شعب استانی

ماده10:مجمع عمومی بالاترین ركن كانون است كه طبق مرامنامه و اساسنامه از اجتماع اعضای كانون تشكیل می شود . حد نصاب رسمیت مجمع عمومی در نوبت اول نصف به علاوه یك اعضای حزب می باشد.

تبصره1-مجمع عمومی عادی دو سال یك بار و حداقل یك ماه قبل از پایان دوره مسئولیت شورای مركزی یا بازرسان بزگزار می شود.مجمع عمومی فوق العاده در موازد لزوم و با پیشنهاد دو سوم اعضای شورای مركزی یا یك سوم اعضای اصلی با دستور كار انحلال حزب،اصلاح مرامنامه و اساسنامه و عزل اعضای شورای مركزی وفق مفاد اساسنامه برگزار می شود.

تبصره 2:در صورتی كه مجمع عمومی در نوبت اول به حد نصاب نرسد مجمع عمومی نوبت دوم حداقل دو هفته و حداكثر یك ماه بعد تشكیل خواهد شد. مجمع عمومی نوبت دوم با حضور هر تعداد از اعضای اصلی رسمیت می یابد و اعتبار تصویب هر موضوعی در آن مانند مجمع عمومی نوبت اول خواهد بود.

تبصره3:دعوت برای شركت در مجمع عمومی از طریق اعلان در روزنامه كثیر الانتشار یا دعوت كتبی دبیر كل یا روش های نوین ارتباطی صورت می گیرد.آگهی تشكیل مجمع عمومی نوبت اول حداقل 20 روز و نوبت دوم حداقل 10 روز قبل از برگزاری مجمع عمومی در روزنامه تعیین شده درج خواهد شد یا دعوتنامه به آخرین نشانی اعلامی توسط اعضا ارسال خواهد شد.دستور جلسه مجمع عمومی بایستی به طور كامل در آگهی یا

 

 

دعوتنامه درج شود.

تبصره 4:حداقل دو هفته قبل از برگزاری مجمع عمومی مراتب باید به صورت كتبی به كمیسیون اعلام تا نماینده ای جهت نظارت اعزام شود.

تبصره5: مجمع عمومی توسط هیئت رئیسه ای مركب از رئیس، نایب رئیس و منشی كه توسط اكثریت اعضای حاضر در مجمع عمومی انتخاب می شوند اداره می گردد.هیئت رئیسه مجمع عمومی را مطابق مفاد اساسنامه و دستور جلسه مندرج در آگهی یا دعوتنامه به عهده داشته و موظف است صورتجلسه برگزاری مجمع عمومی را مطابق فرم الگو تنظیم و همراه برگه مشخصات فردی منتخبین یك هفته پس از برگزاری مجمع عمومی به وزارت كشور ارسال نماید تا توسط كمیسیون مورد رسیدگی قرار گیرد.

تبصره 6:در رصورتی كه دبیر كل و شورای مركزی در مهلت مقرر اقدام به برگزاری مجمع عمومی ننماید ، هیئت بازرسی اقدام به دعوت برای  بركزاری آن خواهد نمود . در صورت عدم اقدام هیئت بازرسی دو سوم اعضای اصلی می توانند هیئتی را برای برگزاری مجمع عمومی تعیین نمایند . اقدامات مذكور باید با هماهنگی قبلی كمیسیون صورت گیرد.

ماده11: مجمع عمومی دارای وظایف زیر است.

1-انتخاب اعضای شورای مركزی و هیئت بازرسان برای مدت دوسال

2-قبول استعفا یا عزل شورای مركزی

3-تصویب انحلال كانون با رأی سه چهارم اعضا وپیشنهاد دبیر كل وتایید هیئت موسس برای رسیدگی و تسویه حساب مالی و دیگر مسائل كانون.

4-تغییر در اساسنامه و مرامنامه كانون با رأی دو سوم اعضای مجمع  و تایید هیئت مؤسس

به استثنای اهداف كانون كه غیر قابل تغییر است.

5-تعیین خط مشی كلی و تصویب راهبردها و برنامه های كلان

6-استماع و رسیدگی به گزارش شورای مركزی و بازرسان و بررسی عملكرد دوره گذشته كانون

7-استماع گزارش دبیركل از روند فعالیت

8-تصویب قطعنامه پایانی مجمع عمومی

9-تصویب آیین نامه نحوه اداره مجمع عمومی با پیشنهاد شورای مركزی

10-تصویب ترازنامه و بودجه كانون

11-تعیین میزان حق عضویت سالانه

12-تعیین روزنامه كثیرالانتشار جهت درج آكهی و دعوتنامه كانون

تبصره1:مجمع موظف است تغییرات مرامنامه و اساسنامه ، شورای مركزی، بازرسین و صورتجلسه برگزاری مجامع عمومی خود را به كمیسیون ارسال نماید و هر گونه تغییر در مرامنامه و اساسنامه و اركان كانون در صورتی معتبر است كه به تایید هیئت مؤسس وكمیسیون ماده 10 رسیده و در روزنامه رسمی درج شود.

تبصره2:عزل اعضای شورای مركزی بنا به پیشنهاد بازرسین یا درخواست یك

سوم اعضای اصلی و با اطلاع قبلی كمیسیون در دستور كار مجمع عمومی قرار می گیرد و باید به تصویب دو سوم اعضای اصلی مجمع عمومی برسد. در صورت عزل اعضای شورای مركزی مجمع عمومی برای مدت باقی مانده از دوره قانونی .اقدام به انتخاب اعضای جدید برای شورای مركزی خواهد نمود.اعضایی كه از سوی مجمع عمومی از عضویت در شورای مركزی عزل شده اند نمی توانند داوطلب عضویت در شورای مركزی جایگزین شوند.

تبصره3:كانون گزارش و مصوبات مجمع عمومی را جهت رسیدگی به كمیسیون ارسال خواهد كرد.

ماده12:شورای مركزی

شورای مركزی،مسئولیت رهبری و برنامه ریزی كانون را بر عهده دارد و مستقیما در برابر مجمع عمومی مسئول است.

شورای مركزی متشكل از 21 نفر عضو اصلی و 5 نفر عضو علی البدل می باشد كه 14 نفر آنان توسط مجمع عمومی انتخاب و 7 نفر آنان توسط هیئت مؤسس برای مدت دو سال انتخاب می شوند

تبصره1: در صورت فوت ، استعفا و یا عزل هریك از اعضای شورای مركزی به ترتیب اعضای علی البدل جایگزین خواهند شد.

تبصره2: جلسات شورا مركزی حداقل هر ماه یك بار و با حضور دو سوم اعضا برگزار می شود و مصوبات آن با راأی اكثریت اعضا حاضر معتبر خواهد بود.عدم حضور هر یك از اعضا در 3 جلسه متوالی یا 5 چلسه متناوب بدون عذر موجه (با تشخیص شورای مركزی)در حكم استعفا از شورای مركزی محسوب شده و به ترتیب اعضای علی البدل جایگزین

 

خواهند شد . اعضای علی البدل می توانند بدون حق رای در جلسات شورا شركت كنند.

تبصره 3: انتخاب مجدد اعضای شورای مركزی برای دوره های بعد بلامانع است و شورای مركزی موظف است حداقل یك ماه قبل از پایان دوره تصدی ،انتخابات شورای مركزی جدید را با هماهنگی وزارت كشور برگزار و نتیجه را ظرف یك هفته به آن وزارتخانه اعلام نماید.

تبصره4: نحوه تأسیس و فعالیت شعب استان و دفاتر شهرستان ها به وسیله آیین نامه ی داخلی كانون كه در چارچوب قوانین و مقررات به تصویب شورای مركزی می رسد تعیین خواهد شد.

ماده 13: اختیارات و وظایف شورای مركزی

1-انتخاب ،قبول استعفاو عزل دبیركل

2-انتخاب ،قبول استعفا و عزل اعضای هیئت اجرایی(مسئولین واحدها)

3-تدوین سیاست های كلان در چارچوب مرامنامه و اساسنامه و اجرای مصوبات مجمع عمومی

4 تدوین و تصویب آیین نامه ها و دستورالعمل ها ی كانون

5-موافقت با تأسیس شعب استانی و دفاتر شهرستانی مطابق قانون و مقررات مربوط

6-نظارت بر عملكرد هیئت اجرایی

7-پذیرش عضویت اعضای جدید

8-پیشنهاد حق عضویت سالانه به مجمع

9-پیشنهاد اصلاح و تغییر در مرامنامه یا اساسنامه به مجمع عمومی

10-تصویب تشكیلات و واحدهای مورد نیاز و تدوین شرح وظایف و اختیارات آنان

11-پیشنهاد انحلال كانون به مجمع عمومی

12-تصمیم گیری در خصوص پیشنهاد برگزاری هرگونه زاهپیمایی و تجمع

تبصره:برگزاری هر گونه تجمع و راهپیمایی پس از اخذ مجوز مطابق قانون و مقررات مربوط خواهد بود.

ماده14:دبیركل

دبیر كل عالی ترین مقام اجرایی كانون است كه منتخب شورای مركزی می باشد و از بین اعضا ی شورای مركزی و با رأی اكثریت نسبی آنان برای مدت دو سال انتخاب شده و ریاست آن را به عهده دارد و وظایف و اختیارات دبیر كل به شرح زیر است.

1-اعلام دستور جلسه شورای مركزی

2-پیگیری مصوبات شورای مركزی و نظارت بر اجرای آن

3-پیشنهاد انتخاب ،قبول 
-پیشنهاد انتخاب ،قبول استعفا و عزل اعضای هیئت اجرایی به شورای مركزی و صدور احكام مربوط
4-ارائه گزارش دوسالانه عملكرد كانون به مجمع عمومی
5-دعوت به برگزاری مجمع عمومی در موعد مقرر و اجرای مصوبات آن
6-حفظ و حراست از اموال منقول و غیر منقول كانون 
7-افتتاح و رسیدگی به حساب های كانون و پرداخت دیون و وصول مطالبات
8- اقامه دعوی از طرف كانون و یا جوابگویی به دعاوی اشخاص حقیقی و حقوقی در كلیه مراجع قضایی و حل و فصل دعاوی از طریق سازش  یا انتخاب وكیل
9- پیشنهاد ایجاد تشكیلات و واحدهای مورد نیاز و شرح وظایف آن ها به شورای مركزی
10-انتشار بیانیه ها و موضع گیری در خصوص مسائل و جریانهای مختلف كشور از طرف كانون
11- پاسخگویی به كلیه تصمیمات ، اقدامات و عملكرد كانون
تبصره1:یكی از اعضای شورای مركزی به پیشنهاد دبیر كل و تصویب شورای مركزی به عنوان قائم مقام دبیر كل تعیین می گردد تا در غیاب وی وظایف او را انجام دهد.
تبصره2-دبیركل گزارش مجموعه اقدامات و فعالیت های كانون را در پایان هر سال شمسی جهت بررسی در اختیار كمیسیون ماده 10 قانون قرار می دهد..
ماده 15: هیئت بازرسی
هیئت بازرسی از 3 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی البدل از افرادی كه آشنا به امور بازرسی میباشند تشكیل شده كه توسط مجمع عمومی برای مدت دو سال انتخاب می شوند بازرسان می توانند بدون حق رأی در جلسات شورای مركزی شركت نمایند.
بازرسان دارای وظایف زیر می باشند:
1-نظارت بر عملكرد شورای مركزی ، دبیر كل و سایر اركان كانون
2-نظارت بر عملكرد كمیته ها و واحد های اجرایی كانون
3-بررسی كلیه دفاتر ، اسناد و اوراق مالی كانون و ارائه گزارش ها به مجمع عمومی 
4-رسیدگی به گزارش های واصله در خصوص تخلفات اعضا و ارائه گزارش آن به شورای مركزی 
 
5- بررسی صحت روند امور در راستای انطباق با مرامنامه و اساسنامه كانون 
6-ارائه گزارش بازرسی اعم از رودند حسن انجام كار یا تخلفات احتمالی اركان به مجمع عمومی
7- بررسی گزارش سالانه شورای مركزی مالی و غیر مالی
تبصره1-اعضای شورای مركزی و خویشاوندان سببی و نسبی آنان نمی توانند متقاضی عضویت در هیئت بازرسی شوند.
تبصره2:اعضای هیئت بلزرسی نمی توانند در هیچ یك از اركان دیگر تشكل مسئولیت داشته باشند 
تبصره3:كلیه اسناد و مدارك كانون اعم از مالی و غیر مالی در صورت درخواست بازرسان بدون قید و شرط باید به وسیله شورای مركزی جهت بررسی در دسترس بازرسان قرار گیرد..
ماده 16:هیئت اجرایی 
هیئت اجرایی متشكل از مسئولین واحد ها ی اجرایی می باشد كه از بین اعضای اصلی توسط دبیر كل انتخاب خواهند شد و وظایف زیر را  به عهده دارند :
1-اجرای مصوبات مجمع عومی و شورای مركزی و موارد ارجاعی از سوی دبیر كل
2-برنامه ریزی و اداره امور اجرایی مربوط و گزارش نوبه ای آن به دبیركل 
3-فراهم آوردن زمینه برگزاری كنگره پس از تصویب شورای مركزی
4- واحدهای اجرایی عبارتنداز :سیاسی،آموزشی،تبلیغات،چاپ و نشر،روابط عمومی ، امور مالی،سازماندهی ،گزینش و گروه های تخصصی پژوهشی مختلف بنا به مقتضیات زمان و به تدریج با تصویب شورای مركزی تشكیل می گردد. 
 
فصل چهارم: نحوه ارتباط دبیر كل با كمیسیون ماده10
ماده17:علاوه بر سایر موارد مندرج در این اساسنامه ، دبیر كل موارد زیر را به كمیسیون ماده 10 قانون فعالیت احزاب و جمعیت ها ارسال می نماید.
1-گزارش برگزاری مجامع عمومی و گزارش دبیر كل به آن ها
 
2-كلیه بیانیه ها ، اطلاعیه ها و بولتن ها
3-یك نسخه از تمامی آیین نامه ها و دستورالعمل های مصوب اركان
4-گزارش بازرسان
5-گزارش هر گونه اجتماع یا راهپیمایی كه به موجب قانون فعالیت احزاب و گروه های سیاسی برگزار می شود.
6-گزارش اجمالی اقدامات معطوف به انتخابات ها و نتایج حاصله
7-گزارش تعداد اعضا ی كانون و كاهش و افزایش آن به صورت سالانه 
8-اعلام آمار دفاتر و شعب تشكیل شده به صورت سالانه
 
فصل پنجم: منابع مالی و درآمدی
ماده18:منابع مالی كانون عبارتند از :
1-حق عضویت اعضا
2-كمك ها و هدایای نقدی اشخاص حقیقی و حقوقی 
3-كمك ها و یارانه های دولتی
تبصره1:كانون هیچ گونه اشتغال تجاری،اعتباری و انتفاعی نخواهد داشت.
 
تبصره2-كلیه اسناد مالی و اوراق تعهدآور به امضا مسئول واحد مالی و دبیر كل و مهر 
كانون معتبر خواهد بود.
تبصره3:دریافت هر گونه كمك خارجی ممنوع می باشد.
تبصره4-هر گونه استفاده كانون از منابع و امكانات دولتی دستگاه هایاجرایی موضوع ماده5 قانون مدیریت خدمات كشوری ممنوع می باشد.
ماده19:كلیه درآمد ها ،منابع,مصارف و هرینه های كانون در دفاتر قانونی ثبت و شرح و بیلان آن تا پایان هر سال مالی برای بررسی در اختیار كمیسیون ماده 10 قانون فعالیت احزاب و جعیت ها قرار می گیرد.
تبصره1:سال مالی كانون منطبق برسال هجری شمسی بوده و همواره به ماه اسفند ختم می شود.
تبصره2:كلیه درآمد ها و وجوه كانون در حساب مخصمصی به نام كانون نزد یكی از بانك ها ی رسمی كشور نگهداری می شود.
 
 
فصل ششم:انحلال
ماده20–اصل بر فعالیت مستمر كانون است با این وجود در صورت پیشنهاد دو سوم اعضای شورای مركزی و تصویب سه چهارم اعضای مجمع عمومی و تایید هیئت مؤسس و پس از تصویب كمیسیون ماده ،10 كانون منحل خواهد شد.
تبصره1-در صورت تصویب انحلال كانون ، مجمع عمومی یك هیئت 5 نفره را برای رسیدگی و تسویه حساب مالی و دیگر مسائل كانون انتخاب می كند و امور مربوط به تصفیه اموال آن با رعایت حقوق دولت زیر نظر دادگاه محل استقرار دهتر كانون با حضور نماینده وزارت كشور و نماینده دادستان محل انجام می شود.
تبصره2- هر گونه فعالیت كانون پس از انحلال ممنوع است.
تبصره3-پس از انحلال كانون و تسویه حساب ،كلیه اموال منقول و غیر منقول كانون در اختیار ولی فقیه قرار می گیرد.
ماده21-فعالیت در موارد زیر خاتمه می یابد.
1-انحلال طبق اساسنامه و اعلام به وزارت كشور
2-حكم دادگاه صالح مبنی بر انحلال
3-توقیف پروانه فعالیت از سوی كمیسیون ماده10
تبصره:در صورت توقیف پروانه فعالیت ،كانون اجازه هیچ گونه فعالیتی ندارد.
 
فصل هفتم:مواد متفرقه
ماده22:مكاتبات رسمی كانون با امضای دبیر كل و یا قائم مقام وی و با مهر كانون انجام می شود.دبیركل در حفظ سربرگ،مهر و نشان كانون دارای مسئولیت قانونی می باشد.
ماده23:اقداماتی كه در مرامنامه و اساسنامه پیش بینی شده و نیاز به كسب مجوز از مراجع قانونی ذیربط دارد .پس از كسب مجوز مربوطه قابل اجرا می باشد.
ماده24:كانون موظف است در صورتی كه در زمان انتخابات یا غیر آن با دیگر احزاب دارای پروانه فعالیت یا نامزدها ی انتخاباتی یا موارد دیگر ائتلاف نماید مسئولیت آن را پذیرفته و مراتب را به اطلاع كمیسیون ماده 10 برساند.
ماده25:تأسیس هر گونه شعبه و دفتر خارج از كشور ممنوع است.
ماده26:مرامنامه و اساسنامه كانون پس از صدور پروانه فعالیت به هزینه هیئت 
مؤسس در روزنامه رسمی چاپ و منتشر می شود.
 
این اساسنامه در هفت

این اساسنامه در هفت فصل و 26 ماده و 33 تبصره پس از اصلاح مغایرت ها با قانون جدید تنظیم و در تاریخ 02/09/96 در مجمع عمومی فوق العاده كانون به تصویب اكثریت مطلق اعضا رسید.

 
 


کد خبرنگار : 23


دیدگاه
لطفا دیدگاه خود را با حروف فارسی بنویسید
"مدیریت سایت" مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبین است.
"مدیریت سایت" از انتشار دیدگاه هایی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی احترامی به اشخاص قومیت ها عقاید دیگران موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه های دین مبین اسلام باشد معذور است.
دیدگاه ها پس از تائید مدیر بخش مربوطه منتشر می شود.اخبار مرتبط